fbpx

Location

บ้านพักประวัติศาสตร์ "หลวงราชไมตรี" จ.จันทบุรี 2 - Location

บ้านพักประวัติศาสตร์ “หลวงราชไมตรี” จ.จันทบุรี

บ้านพักริมน้ำในสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม แต่งเติมประยุกต์เข้ากับภูมิสถาปัตย์แบบใหม่ ออกแบบบ้านเก่าโบราณให้กลายเป็นที่พักร่วมสมัยกับ 12 ห้อง 12 เรื่องราว ในดีไซน์ที่แตกต่างกันไปตามชีวประวัติของหลวงไมตรี ความเก่าคลาสสิกผสมกับฟังก์ชั่นการใช้งานสมัยใหม่ คืออีกความลงตัวของที่พักแห่งนี้ ...