ปลูกป่าด้วยโดรน Flash Forest เร็วกว่าคน มหาศาล 20,000 ต้นใน 1 วัน 13 - Environment

ปลูกป่าด้วยโดรน Flash Forest เร็วกว่าคน มหาศาล 20,000 ต้นใน 1 วัน

ถ้าหากว่าอาณาเขตไหนไม่สามารถจะควบคุมการตัดไม้ทำลายป่า หรือปล่อยให้ป่าเติบโตได้ด้วยตัวเองแล้ว อาจจะต้องถึงเวลาลงมือปลูกป่ากันใหม่ คุณก็อาจต้องสนใจโปรเจคนี้ Flash Forest


Flash Forest เป็นโปรเจคที่มาช่วยกู้โลกจากภัยการลดลงของต้นไม้ ด้วยโดรนที่สามารถปลูกต้นไม้ได้อย่างอัตโนมัติด้วยโดรน ที่ทำงานเร็วกว่ามนุษย์มหาศาล และที่สำคัญยังลดค่าใช้จ่ายในการปลูกมากกว่าวิธีดั้งเดิมได้อีกมาก

ที่เข้าสู่ Kickstarter ในเดือนธันวาคม 2019 ซึ่งเป็นโปรเจคที่นำหลายสิ่งมาผนวกกันเช่น โดรน เครื่องยิงเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ที่ถูกออกแบบพิเศษ ระบบแผนที่ที่จะช่วยปลูกอัตโนมัติ ฯลฯ

ปลูกป่าด้วยโดรน Flash Forest เร็วกว่าคน มหาศาล 20,000 ต้นใน 1 วัน 14 - Environment
โดรนไม่เพียงแต่ออกแบบให้บินไปปลูกต้นไม้ แต่ยังถูกออกแบบมาให้ช่วยดูแลหลังจากหยอดเมล็ด

ใน FastCompany ได้กล่าวถึงความเร็วในการปลูกว่า ปัจจุบันสามารถทำความเร็วในการปลูกได้ 10,000-20,000 จุดต่อวัน และในอนาคตที่เทคโนโลยีไปถึง นักบิน 2 คน จะสามารถปลูกได้มากถึง 100,000 ต้นต่อวัน เมื่อเทียบกับการปลูกด้วยมือ ที่อย่างมากอาจจะปลูกได้ 1,500 ต้นใน 1 วัน

ปลูกป่าด้วยโดรน Flash Forest เร็วกว่าคน มหาศาล 20,000 ต้นใน 1 วัน 15 - Environment

Secret Source
เมล็ดที่ไม่ใช่แค่เมล็ด

ปลูกป่าด้วยโดรน Flash Forest เร็วกว่าคน มหาศาล 20,000 ต้นใน 1 วัน 16 - Environment

การทำงานของ Flash Forest นั้นเพียงแค่ยิงเมล็ดที่ผ่านโดรนและรอการเติบโตตามธรรมชาติ เพียงแต่ในลูกกระสุนที่ยิงออกไปนั้น ไม่ใช่เมล็ดเปล่าๆ แต่เป็นก้อนปุ๋ยสูตรพิเศษที่คำนวนไว้ว่าจะสามารถให้คุณค่าอาหารแก่การเติบโตของต้นไม้ในช่วงแรกได้นานถึง 9 เดือน

และในกระสุน 1 ลูก ก็ใส่เมล็ดพันธุ์ที่บ่มเตรียมงอกไว้ข้างใน 3 เมล็ด เพื่อกันพลาดจากบางเมล็ดอาจไม่เติบโตได้ และมีทั้งหมด 8 สายพันธุ์ต้นไม้ที่ออกแบบไว้สำหรับพื้นที่ทำการปลูก วิธีนี้จะช่วยให้สามารถปลูกป่าที่เติบโตขึ้นมาได้อย่างมีความหลากหลายทางสายพันธุ์ สามารถช่วยกันพยุงให้เกิดระบบนิเวศครบวงจร

ปลูกป่าด้วยโดรน Flash Forest เร็วกว่าคน มหาศาล 20,000 ต้นใน 1 วัน 17 - Environment

สุดท้ายแล้ว การปลูกป่าอาจไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แต่การดูแลป่า ไม่ให้ถูกรุกราน หรือนำพื้นที่ไปใช้ จึงจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการรักษาและป่าให้เติบโตด้วยตัวเองโดยไม่ต้องไปปลูก

Source:
FlashForest.ca
KickStarter
FastCompany