fbpx

ergonomic

Ray,furniture design project เด็กสำหรับโรงเรียน 2 - ergonomic

Ray,furniture design project เด็กสำหรับโรงเรียน

เก้าอี้เป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการนั่งทำงานสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่เด็กๆ หากพวกเขาต้องน่ังเรียน เขียนหนังสือบนเก้าอี้ีท่ีไม่รับกับสรีระของวัยเด็กแล้ว ก็ส่งผลให้สมาธิในการเรียนลดลงไปด้วย แต่ที่นี่ Perch ได้ทำการศึกษาเป็นเวลากว่าจะได้เก้าอี้สำหรับเด็กแต่ละตัว กับโปรเจค School Furniture...