เก้าอี้เป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการนั่งทำงานสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่เด็กๆ หากพวกเขาต้องน่ังเรียน เขียนหนังสือบนเก้าอี้ีท่ีไม่รับกับสรีระของวัยเด็กแล้ว ก็ส่งผลให้สมาธิในการเรียนลดลงไปด้วย แต่ที่นี่  Perch ได้ทำการศึกษาเป็นเวลากว่าจะได้เก้าอี้สำหรับเด็กแต่ละตัว กับโปรเจค School Furniture

Ray chair คือเก้าอี้ที่ถูกออกแบบให้ได้ตามหลักของ ergonomic และใช้เวลามากกว่า 7 ปีในการพัฒนาจนเป็น Ray chair ที่ดีต่อสุขภาพสำหรับเด็กกว่าเก้าอี้ปกติ ตัว platform ของเก้าอี้จะยืดหยุ่นตามสรีระของเด็กที่นั่ง จะช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานได้อย่างปกติไม่เมื่อยเวลานั่งทำงาน ไม่เกร็งที่ขาและลำตัว

เป็นร่วมงานกันระหว่าง Danish designer Hans Thyge Raunkjær and Perch, representing one of the world’s most renowned institutions in ergonomic studies NCAD in Dublin.203 450x218 Ray,furniture design project เด็กสำหรับโรงเรียน 1672119 slide ray 10 450x258 Ray,furniture design project เด็กสำหรับโรงเรียน204 450x218 Ray,furniture design project เด็กสำหรับโรงเรียน202 450x218 Ray,furniture design project เด็กสำหรับโรงเรียน1672119 slide ray ergonomics 450x465 Ray,furniture design project เด็กสำหรับโรงเรียน200 450x218 Ray,furniture design project เด็กสำหรับโรงเรียน 198 450x218 Ray,furniture design project เด็กสำหรับโรงเรียน 197 450x218 Ray,furniture design project เด็กสำหรับโรงเรียน 195 450x218 Ray,furniture design project เด็กสำหรับโรงเรียนsource : http://www.perch.ie/raychair/202

No more articles