ผลงานที่จะนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้เป็น ผลงานของช่างภาพชาวฝรั่งเศส Vincent Bousserez ที่ตอนนี้ได้รวบรวมผลงานภาพถ่ายในมุมที่ต่างไปจากปกติโดยผ่านโลกจำลองเล็กๆที่เขาสร้างขึ้น ลองไปดูภาพถ่ายบางส่วนจากหนังสือ Plastic Life

Vincent Bousserez เริ่มถ่ายภาพหุ่นจำลองเล็กๆกับของใช้ในชีวิตประจำวัน หรือแม้แต่กับของเล่น เพราะเขามองว่าโลกของมนุษย์ปัจจุบันมีบางสิ่งที่หายไป เขาจึงเลือกนำเสนอภาพถ่ายในทัศนะของเขาเอง โดยภาพแรกที่เขาเลือกที่จะถ่ายคือ คนกำลังโบกแท๊กซี่ สามารถดูผลงานของเข้าเพิ่มเติมได้ที่  vincentbousserez

“In fact, it is us who are very small, though we like to think we are very important.”
Screen shot 2012 01 22 at 11.25.48 PM 580x335 miniature world from Plastic Life Book

Screen shot 2012 01 22 at 11.26.26 PM 580x312 miniature world from Plastic Life Book

78510 580x435 miniature world from Plastic Life Book

78515 580x435 miniature world from Plastic Life Book

78520 miniature world from Plastic Life Book

78525 580x435 miniature world from Plastic Life Book

78530 580x435 miniature world from Plastic Life Book

78535 580x435 miniature world from Plastic Life Book

78540 580x435 miniature world from Plastic Life Book

No more articles