fbpx

miniature

miniature world from Plastic Life Book 2 - miniature

miniature world from Plastic Life Book

ผลงานที่จะนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้เป็น ผลงานของช่างภาพชาวฝรั่งเศส Vincent Bousserez ที่ตอนนี้ได้รวบรวมผลงานภาพถ่ายในมุมที่ต่างไปจากปกติโดยผ่านโลกจำลองเล็กๆที่เขาสร้างขึ้น ลองไปดูภาพถ่ายบางส่วนจากหนังสือ Plastic Life...