House Boat Design บ้านเรือ 13 - flood

House Boat Design บ้านเรือ

บ้านเรือ House Boat นี้ได้รับการออกแบบโดย X-Architects and Leen Vandaele โดยมี Squisito ช่วยในการออกแบบภายในและที่ปรึกษา โดยเพื่อที่จะสร้างเรือนแพที่มีการ ผสมผสานวิถีชีวิตของในรูปแบบชาวทะเลไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนแบบเพลิดเพลิน โครงสร้างพื้นฐานของบ้านลอยน้ำนี้ที่ถูกสร้างขึ้นจากคานเรือ 2 ชั้น ที่มีความเสถียรภาพ คงทน และแข็งแรง วัสดุที่ใช้คือ สแตนเลสและกระจก คงจะเหมาะสมกับสถานการณ์น้ำท่วมในเรา ณ ขณะนี้ via: http://archinhome.com/tag/boat-design/


House Boat Design บ้านเรือ 14 - flood

House Boat Design บ้านเรือ 15 - flood

House Boat Design บ้านเรือ 16 - flood

House Boat Design บ้านเรือ 17 - flood

House Boat Design บ้านเรือ 18 - floodHouse Boat Design บ้านเรือ 19 - flood