fbpx

House Boat

Sustainable House Boat..บ้านลอยน้ำสำหรับรับมือน้ำท่วมซ้ำซาก 2 - House Boat

Sustainable House Boat..บ้านลอยน้ำสำหรับรับมือน้ำท่วมซ้ำซาก

SUSTAINABLE HOUSEBOATS..บ้านลอยน้ำรูปแบบสมัยใหม่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถที่จะลอยอยู่ในน้ำหรือตั้งวางอยู่บนฝั่ง หรือบนดินก็ได้ นอกจากนี้หลังคาของบ้านยังปลูกหญ้าเป็นการเพิ่มสีเขียว และช่วยลดความร้อนให้บ้านอีก...