สภาพสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมลงทีละน้อยๆในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้เด็กๆที่จะเจริญเติบโตขึ้นมามีความรับผิดต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง ฉะนั้นที่โรงเรียนแห่งนี้ Green school at Bali,Indonesia จะไปอีกหนึ่งสังคมที่จะปลูกฝังเด็กๆของพวกเรา

Green school ตั้งอยู่ที่เมือง Bali,Indonesia โดยจุดประสงค์หลัก การเรียนการสอนของที่โรงเรียนแห่งนี้คือต้องการให้เด็กนักเรียนได้อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติให้มากขึ้น และถ้อยทีถ้อยอาศัย เคารพธรรมชาติ มีความรับผิดชอบต่อการกระทำกับธรรมชาติ ให้คิดเสมอว่าบ้านของเราก็คือโลกของเรา

Green school สร้างจากไม้ทั้งหมดเพื่อที่จะให้กลมกลืนไม่แปลกแยกจากสภาพแวดล้อมเดิมgreenschool01 425x283 Green school at Bali,Indonesia greenschool02 425x283 Green school at Bali,Indonesia place of learning 425x226 Green school at Bali,Indonesia gs learning Green school at Bali,Indonesia greenschool03 425x283 Green school at Bali,Indonesia greenschool05 425x283 Green school at Bali,Indonesia greenschool06 425x283 Green school at Bali,Indonesia greenschool08 425x283 Green school at Bali,Indonesia greenschool10 425x318 Green school at Bali,Indonesia greenschool13 425x283 Green school at Bali,Indonesia greenschool15 425x283 Green school at Bali,Indonesia greenschool22 425x283 Green school at Bali,Indonesia greenschool21 425x131 Green school at Bali,Indonesia greenschool20 425x144 Green school at Bali,Indonesia

source : http://www.greenschool.org

No more articles