Green school at Bali,Indonesia 13 - bali

Green school at Bali,Indonesia

สภาพสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมลงทีละน้อยๆในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้เด็กๆที่จะเจริญเติบโตขึ้นมามีความรับผิดต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง ฉะนั้นที่โรงเรียนแห่งนี้ Green school at Bali,Indonesia จะไปอีกหนึ่งสังคมที่จะปลูกฝังเด็กๆของพวกเรา


Green school ตั้งอยู่ที่เมือง Bali,Indonesia โดยจุดประสงค์หลัก การเรียนการสอนของที่โรงเรียนแห่งนี้คือต้องการให้เด็กนักเรียนได้อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติให้มากขึ้น และถ้อยทีถ้อยอาศัย เคารพธรรมชาติ มีความรับผิดชอบต่อการกระทำกับธรรมชาติ ให้คิดเสมอว่าบ้านของเราก็คือโลกของเรา

Green school สร้างจากไม้ทั้งหมดเพื่อที่จะให้กลมกลืนไม่แปลกแยกจากสภาพแวดล้อมเดิมGreen school at Bali,Indonesia 14 - baliGreen school at Bali,Indonesia 15 - baliGreen school at Bali,Indonesia 16 - baliGreen school at Bali,Indonesia 17 - baliGreen school at Bali,Indonesia 18 - baliGreen school at Bali,Indonesia 19 - baliGreen school at Bali,Indonesia 20 - baliGreen school at Bali,Indonesia 21 - baliGreen school at Bali,Indonesia 22 - baliGreen school at Bali,Indonesia 23 - baliGreen school at Bali,Indonesia 24 - baliGreen school at Bali,Indonesia 25 - baliGreen school at Bali,Indonesia 26 - baliGreen school at Bali,Indonesia 27 - bali

source : http://www.greenschool.org