fbpx

bali

แนวคิดส่งเสริมบ้านไม้ไผ่ที่บาหลี.. ยั่งยืน สวยงาม และทนทานต่อแผ่นดินไหว

แนวคิดส่งเสริมบ้านไม้ไผ่ที่บาหลี.. ยั่งยืน สวยงาม และทนทานต่อแผ่นดินไหว

Elora และทีมงานของเธอที่ Ibuku ได้ร่วมกันปฏิวัติการก่อสร้างด้วยไม้ไผ่ ด้วยความเชื่อที่ว่า "ไม้ไผ่" เป็นวัตถุดิบยอดเยี่ยมที่มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ด้วยการนำไม้ไผ่มาผ่านขบวนการด้วยสาร boron ...
Green school at Bali,Indonesia

Green school at Bali,Indonesia

สภาพสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมลงทีละน้อยๆในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้เด็กๆที่จะเจริญเติบโตขึ้นมามีความรับผิดต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง ฉะนั้นที่โรงเรียนแห่งนี้ Green school at Bali,Indonesia จะไปอีกหนึ่งสังคมที่จะปลูกฝังเด็กๆของพวกเรา...