fbpx

school

บ้านหลังที่ 2 อันแสนอบอุ่นสำหรับคุณครูและเด็กนักเรียน 2 - school

บ้านหลังที่ 2 อันแสนอบอุ่นสำหรับคุณครูและเด็กนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลแห่งนี้กลายเป็นที่ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นราวกับเด็กนักเรียนและคุณครูกำลังเรียนอยู่ในบ้านของตนเอง โดยโรงเรียนอนุบาลแสนน่ารักแห่งนี้มีทั้งหมด 3 ชั้น ซึ่งครูผู้สอนรวมถึงเด็กๆทุกคนได้รับอนุญาตให้สามารถกินเรียน และเล่นได้เหมือนอยู่กับบ้านตัวเอง และเมื่อถึงตอนกลางคืนโรงเรียนแห่งนี้ก็จะกลายเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าของโรงเรียนและคุณครูอีกส่วนหนึ่ง ที่สามารถแบ่งปันส่วนที่ว่างในโรงเรียนกันได้อย่างลงตัว ...
"ยืนเรียน"..แก้ปัญหาเด็กอ้วน แล้วยังได้สมาธิในการเรียน 4 - school

“ยืนเรียน”..แก้ปัญหาเด็กอ้วน แล้วยังได้สมาธิในการเรียน

เริ่มมีความคิดว่าบางทีห้องเรียนที่เหมาะสมสำหรับศตวรรษนี้ ไม่ควรจะนั่งเรียนอีกแล้ว เพราะกาศึกษาเริ่มเปลี่ยนไป ไม่ได้ให้เด็กตั้งใจฟังครูอีกแล้ว แต่เน้นการมีส่วนร่วม โต้ตอบ มีปฏิสัมพันธ์กัน ด้วยเหตุนี้จึงเริ่มมีแนวคิดให้ยืนเรียน...
Green school at Bali,Indonesia  6 - school

Green school at Bali,Indonesia

สภาพสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมลงทีละน้อยๆในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้เด็กๆที่จะเจริญเติบโตขึ้นมามีความรับผิดต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง ฉะนั้นที่โรงเรียนแห่งนี้ Green school at Bali,Indonesia จะไปอีกหนึ่งสังคมที่จะปลูกฝังเด็กๆของพวกเรา...