CARICATURE FLASHBACK 13 - fashion

CARICATURE FLASHBACK

ชาว iUrban มีความเห็นหรือมุมมองของการแต่งกายไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 อย่างไรกับ้างค่ะ แต่ดีไซน์เนอร์ SI-ON VESS มีความคิดและนำเสนอผลงานออกมาได้เก๋ทีเดียว


CARICATURE FLASHBACK 14 - fashionเอกลักษณ์ของเครื่องแต่งกายไทยทั้งชายและหญิงในสมัยรัชกาลที่ 5 อันเป็นยุคที่ประเทศไทยเริ่มรับวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกเข้ามามีบทบาทมากขึ้น คือ การเป็นเครื่องแต่งกายแบบยูนิเซ็กซ์ ยุคเริ่มแรกซึ่งมีหลักในการส่วมใส่คล้ายคลึงกันทั้งหญิงและชาย คือ การใช้วิธีผูก มัด พับ และพัน จากลักษณะเครื่องแต่งกายในยุคสมัยนั้น จึงกลายมาเป็นแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์ผลงานเสื้อผ้าที่นำแพทเทริน์ดั้งเดิมต่างๆมาประยุกต์เป็นเสื้อผ้าสไตล์ลำลองสำหรับผู้ชายและผู้หญิง ในโทนสีผ้าแบบพาสเทล

CARICATURE FLASHBACK 15 - fashionเข้าไปชมผลงาสร้างสรรค์อีกมากมายของ SI-ON VESS เพิ่มเติมได้ที่ https://sionvess.wordpress.com/ ขอขอบคุณข้อมูลจาก Wall Paper Magazine

CARICATURE FLASHBACK 16 - fashion