fbpx
Appareil’s Agriculture 2.0...อนาคตของการเพาะปลูกในเมือง 13 - Appareil’s Agriculture 2.0

Appareil’s Agriculture 2.0…อนาคตของการเพาะปลูกในเมือง

อะไรๆที่อินเทรนสมัยนี้ ก็ต้องเป็น 2.0 อย่างเว็บ 2.0 ทีนี้ก็ถึงคราว การเกษตร 2.0 หรือ Agriculture 2.0 กันบ้าง Agriculture 2.0 คือการเพาะปลูกในเมือง ที่จะใช้ระบบการเพาะปลูกในแนวตั้ง ซึ่งเป็นการการพัฒนาไปอีกขั้นของการเพาะปลูกในแนวตั้งก็ว่าได้

แม้จะยังเป็นแนวคิด แต่ก็ดูน่าสนใจ เลยเอามาเล่าต่อนะคะ เพราะในฐานะคนที่อยู่ในเมืองเหมือนกัน จะได้รู้ชะตากรรมของตัวเองไว้ก่อน ^ ^

25550606-213125.jpg

โครงการการเพาะปลูกในแนวตั้งสำหรับเมืองนี้ ออกแบบโดย Appareil มีลักษณะเป็นหอคอยพันเกลียว ห่อหุ้มด้วยกลไกต่างๆอันล้ำยุคเพื่อจะให้ผลผลิตทางการเกษตรสำหรับคนเมือง ปัญหาความมั่นคงทางด้านอาหารของโลกกำลังเป็นประเด็นที่สังคมโลกกำลังห่วงใย เพราะคาดกันว่าในปี 2050 คนเกือบ 80% จะอาศัยอยู่ในเมือง ชุมชนเมืองจะมีมากขึ้น และพื้นที่เกษตรกรรมในชนบทจะลดน้อยลง
สำหรับสวนแนวตั้งอันนี้ มันสามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร อย่างมะเขือเทศ มะเขือยาว มะเขือม่วง และผักต่างๆ เพื่อเลี้ยงคนที่อาศัยอยู่ในเมือง รอบๆ farm tower เหล่านี้ คาดว่าผลผลิตจากหอคอยเหล่านี้จะมีมากถึง42 กิโลกรัมในแต่ละวัน

25550606-213033.jpg

25550606-213039.jpg

การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในแนวตั้งสำหรับหอคอยนี้ เน้นไปที่ 3 ส่วนคือ สถานที่ตั้ง เป็นพื้นที่อะไรในเมือง และสภาพอากาศ โครงสร้างถูกออกแบบให้รองรับการปลูกพืชผักต่างๆตลอดหอคอย จากล่างถึงบนสุด มีที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ที่จะคอยให้น้ำหล่อเลี้ยงพืชผักให้ดจริญเติบโต และคอยกักเก็บน้ำจากน้ำฝน ควบคุมอุณหภูมิ แสงอาทิตย์ และแน่นอน ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย

เรียกว่ารวมทุกสิ่งที่เมืองต้องการเลยทีเดียว

แม้หอคอยปลูกผักอันนี้ จะยังเป็นเพียงแนวคิด แต่ก็น่าสนใจ น่าติดตามที่จะได้เห็นการพัฒนาจากแนวคิดไปสู่ความเป็นจริง ซึ่งแน่นอนว่า Appareil’s Agriculture 2.0 มันคืออนาคตของแหล่งอาหารของคนเมืองเลยทีเดียว .. IUrban ขอเอาใจช่วย และจะเฝ้าติดตามความคืบหน้าค่ะ ^ ^

25550606-213055.jpg

25550606-213102.jpg

25550606-213117.jpg

25550606-213108.jpg

ที่มา : http://inhabitat.com/appareils-agriculture-2-0-vertical-farm-tower-re-imagines-the-future-of-urban-food-production/agriculture-2-0-vertical-farm-project-8/?extend=1