fbpx

farm tower

Appareil’s Agriculture 2.0...อนาคตของการเพาะปลูกในเมือง 2 - farm tower

Appareil’s Agriculture 2.0…อนาคตของการเพาะปลูกในเมือง

อะไรๆที่อินเทรนสมัยนี้ ก็ต้องเป็น 2.0 อย่างเว็บ 2.0 ทีนี้ก็ถึงคราว การเกษตร 2.0 หรือ Agriculture 2.0 กันบ้าง Agriculture 2.0 คือการเพาะปลูกในเมือง ที่จะใช้ระบบการเพาะปลูกในแนวตั้ง ซึ่งเป็นการการพัฒนาไปอีกขั้นของการเพาะปลูกในแนวตั้งก็ว่าได้ ไปดูรายละเอียดกันค่ะ ...