กระบวนทางดิจิทัลกับการเกษตร Agricultural Printing 13 - agricultural

กระบวนทางดิจิทัลกับการเกษตร Agricultural Printing

กระบวนทางดิจิทัลไม่เพียงใช้กับสื่อสมัยใหม่เท่านั้น แต่ยังนำมาใช้กับการเกษตรได้ด้วย Benedikt Groß จึงนำกระบวนการนี้มาพัฒนารูปแบบของฟาร์มในอนาคต โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณและควบคุมการทำแปลงข้าวโอ๊ตสลับกับดอกไม้ป่า 5 ชนิด เพื่อลดปัญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และช่วยลดปริมาณการใช้ยาฆ่าแมลง เครื่องหว่านเมล็ดถูกติดกับรถแทรกเตอร์และวิ่งไป-กลับจนทั่วทั้งที่ดิน พร้อมกับหว่านเมล็ดของพืชต่างชนิดตามตำแหน่งที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้ ซึ่งคล้ายกับการพริ้นต์ภาพลงบนกระดาษ น่าทึ่งขนาดไหน แวะเข้าไปชมคลิปได้ที่ http://benedikt-gross.de/log/2013/06/avena-test-bed_agricultural-printing-and-altered-landscapes/


1a

787

gg

144

IMG_1043

74

P6211371

744