fbpx

Agricultural Printing

กระบวนทางดิจิทัลกับการเกษตร Agricultural Printing 2 - Agricultural Printing

กระบวนทางดิจิทัลกับการเกษตร Agricultural Printing

กระบวนทางดิจิทัลไม่เพียงใช้กับสื่อสมัยใหม่เท่านั้น แต่ยังนำมาใช้กับการเกษตรได้ด้วย โดยกระบวนการนี้มาพัฒนารูปแบบของฟาร์มในอนาคต โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณและควบคุมการทำแปลงข้าวโอ๊ตสลับกับดอกไม้ป่า 5 ชนิด เพื่อลดปัญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และช่วยลดปริมาณการใช้ยาฆ่าแมลง...