นิทรรศการเครื่องประดับร่วมสมัย Thai Cloud 13 - Art & Design

นิทรรศการเครื่องประดับร่วมสมัย Thai Cloud

นิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงผลงานสเก็ตและตัวอย่างเครื่องประดับร่วมสมัย ในหัวข้อ “THAI CLOUD อะไร…..ก็ได้” โดยเหล่าดีไซน์เนอร์ไทยจำนวน 16 ท่าน ภายใต้การนำของศิลปินเครื่องประดับร่วมสมัยชาวเยอรมัน Ms. CORNELIA RATING ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ถ.สีลม


ความนิยมในตัวของเครื่องประดับร่วมสมัยในประเทศไทยยังมีอยู่น้อยมาก อาจเนื่องมาจากพื้นฐานความเข้าใจในเครื่องประดับของคนไทยคือสิ่งของมีค่า จำพวก เพชร พลอย เงิน ทอง อีกทั้งความเข้าใจในศิลปะการออกแบบ ในงานศิลปะร่วมสมัยก็ยังเรียกได้ว่าห่างไกลจากความรับรู้ของสังคมไทยไปอย่างมาก นิทรรศการเครื่องประดับร่วมสมัย “THAI CLOUD อะไร…..ก็ได้” จึงนำเสนอแง่มุมในความเป็นไทย ที่หยิบยกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วไปในสังคมไทย สิ่งต่างๆที่สังคมไทยซึมซับเข้ามาทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว นำมาผสมผสานกับเทคโนโลยีรวมถึงวัสดุใหม่ๆ จนก่อให้เกิดกระบวนการรับรู้ที่แตกต่างไปจากงานเครื่องประดับเดิมๆ ผ่านมุมมองของนักออกแบบเครื่องประดับในโครงการ CHAPTER The Essense of Thai Design ทั้ง 16 ท่าน ที่เข้าร่วม Workshop กับศิลปินเครื่องประดับร่วมสมัย Ms. CORNELIA RATING เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 10 วัน จะมีงานที่น่าสนใจชิ้นไหนบ้างมาดูตัวอย่างกัน

img_9291

Title: WAVE   By Mr.Surachai Phornsmithikul img_9298img_8919

Title: Keep an eye on  By Ms. Chutimon Lertsiriamnuaiporn

img_8853

Title: My Brooch of Time  By Ms. Pakapak Akaranithitanayoth

img_8837 img_8841

Title: Illusion reflection  By Ms. Montinee Arjariyanond

img_8835

Title: Kaew Nar Mar  By Ms. Kotchakorn Pongchaikraikiti

img_9265 img_8996

Title: Star at Night  By Ms. Vichuda Phonaramrung


img_8992 img_9284 img_9302

img_9036 img_9213