fbpx

Git

นิทรรศการเครื่องประดับร่วมสมัย Thai Cloud 2 - Git

นิทรรศการเครื่องประดับร่วมสมัย Thai Cloud

นิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงผลงานสเก็ตและตัวอย่างเครื่องประดับร่วมสมัย ในหัวข้อ “THAI CLOUD อะไร…..ก็ได้” โดยเหล่าดีไซน์เนอร์ไทยจำนวน 16 ท่าน ภายใต้การนำของศิลปินเครื่องประดับร่วมสมัยชาวเยอรมัน Ms. CORNELIA RATING ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ถ.สีลม...