fbpx

Workshop

นิทรรศการเครื่องประดับร่วมสมัย Thai Cloud 2 - Workshop

นิทรรศการเครื่องประดับร่วมสมัย Thai Cloud

นิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงผลงานสเก็ตและตัวอย่างเครื่องประดับร่วมสมัย ในหัวข้อ “THAI CLOUD อะไร…..ก็ได้” โดยเหล่าดีไซน์เนอร์ไทยจำนวน 16 ท่าน ภายใต้การนำของศิลปินเครื่องประดับร่วมสมัยชาวเยอรมัน Ms. CORNELIA RATING ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ถ.สีลม...
Craftsmangus Art School โรงเรียนสอนสร้างสรรค์งานเครื่องหนัง 4 - Workshop

Craftsmangus Art School โรงเรียนสอนสร้างสรรค์งานเครื่องหนัง

เรา คือศิลปินผู้ใช้ผืนหนังแทนผืนผ้าใบ/ เรา คือความลุ่มหลงที่มีต่อกระเป๋า/ เรา นำเอาวัตถุดิบที่ดีที่สุดที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาผลิตเป็นกระเป๋าใบงาม/ เรา เป็นผู้ผลิตรายเล็กที่มีความจริงจังและจริงใจในการสร้างกระเป๋าทุกใบให้ สมบูรณ์แบบ และเรา มุ่งมั่นสร้างบุคลากร นักเรียน รวมถึงผู้สนใจในงานกระเป๋าหนังแท้ให้มีความรู้เพียบพร้อมที่จะสร้างงานใหม่ๆ ขึ้นมาเองได้...
Hoo DIY Workshop Studio 6 - Workshop

Hoo DIY Workshop Studio

Hoo DIY Workshop Studio เปิดพื้นที่แบ่งปันเรื่องราว DIY เพื่อให้ความรู้และทักษะ ในศิลปะและการออกแบบ DIY ECO Design อย่างพึ่งพาตัวเอง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนี้นั้นยังขยายพื้นที่ส่วนอื่นทำสตูดิโอ ถ่ายตัดต่อรายการ DIY ของตัวเอง และสร้างแกลอรี่เล็กๆ เปิดให้ทุกคนมาแสดงออกทางงานศิลปะและดนตรี...