อัศจรรย์แห่ง "อาร์กโค้ง (Arch)" องค์ประกอบของสถาปัตย์โรมัน 13 - Ancient

อัศจรรย์แห่ง “อาร์กโค้ง (Arch)” องค์ประกอบของสถาปัตย์โรมัน

อาร์กโค้ง (Arch) เป็นอัศจรรย์แห่งสถาปัตย์โรมัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ไม่ควรพลาดในการเดินทางของคนที่สนใจในศิลปะและประวัติศาสตร์โรมัน อาร์กโค้งเป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบและสร้างอาคารของโรมัน ซึ่งจะทำให้คุณได้เข้าใจโรมันมากขึ้นในการเดินทางในประเทศนี้

อาร์กโค้ง (Arch) องค์ประกอบสุดอัศจรรย์แห่งโรมัน

อาร์กโค้ง เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมโรมันที่สำคัญที่สุด  ว่ากันว่าการที่อาณาจักรโรมันรุ่งเรืองเป็นนักหนาในอดีตได้นั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอนิสงค์จากเจ้าอาร์กโค้งนี่แหละ เพราะการนำแท่งหินมาก่อเรียงกันจนเป็นวงโค้งคล้ายเกือกม้า โดยมีหินรูปลิ่มทรงสี่เหลี่ยมคางหมูขนาดใหญ่ที่เรียกว่า keystone เป็นแกนกลางอยู่ตรงกลางทำหน้าที่ยึดให้ส่วนอื่น ๆ อยู่ด้วยกันได้อย่างมั่นคงนั้นช่วยให้ขยายสัดส่วนของสิ่งก่อสร้างออกไปได้ทั้งความกว้าง และความสูงอย่างไม่มีขีดจำกัด จึงช่วยให้อาณาจักรโรมันสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มั่นคงแข็งแรง ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งสนามกีฬา ประตูชัย สะพาน กระทั่งท่อส่งน้ำ

key-stone

โคลอสเซียม (Colosseum) สนามกีฬาที่เต็มไปด้วยอาร์กโค้ง

อัศจรรย์แห่งอาร์กโค้งที่มีชื่อเสียงที่สุดคงหนีไม่พ้นโคลอสเซียมสนามกีฬาทรงกลมขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วย   อาร์กโค้ง ตั้งอยู่ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โคลอสเซียมนั้นก่อสร้างโดยดัดแปลงมาจากโรงละครกลางแจ้งของกรีก   หากอาร์กโค้งทำให้ชาวโรมันสร้างโคลอสเซียมของพวกเขาให้มีขนาดใหญ่โตกว่าโรงละครกรีกมากนัก  และเปลี่ยนบทบาทจากโรงละครกลายเป็นสนามกีฬาการต่อสู้ขนาดใหญ่ ระหว่างคนกับคน คนกับสัตว์ และสัตว์กับสัตว์  โดยจุคนดูได้ถึงกว่า 50,000 คน สะท้อนให้เห็นความนิยมของผู้คนสมัยนั้นที่มีต่อเกมการต่อสู้ที่โหดร้ายแต่อะไรล้วนไม่จีรัง เกมชนิดนี้ได้เสื่อมความนิยมจนยุติไปในที่สุด ส่วนหนึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเพราะภัยจากแผ่นดินไหว ทำให้โคลอสซียมพังเสียหาย รวมทั้งการเกิดศึกสงครามระหว่างนั้นอีกด้วย

colosseum_1
colosseum_2
colosseum_3
Exif_JPEG_PICTURE
colosseum_5

เมื่อจักรวรรดิโรมันล่มสลาย  โคลอสเซียมได้ถูกปล่อยร้างทิ้งไว้ จนในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการได้ถูกรื้อถอนไปเป็นวัสดุใช้ในก่อสร้างโบสถ์ตามที่ต่าง ๆ ในกรุงโรม จนศตวรรษที่ 18  สันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 14  (Pope Benedict XIV)  ได้ยกย่องให้สถานที่แห่งนี้เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ของผู้พลีชีพให้กับศาสนา เพราะแกลดิเอเตอร์ (Gladiator) ที่ถูกส่งลงไปต่อสู้ในสนามนั้นเป็นคริสต์ศาสนิกชนเสียจำนวนมาก  เพราะในช่วงต้นของจักรวรรดิโรมัน จักรวรรดิได้กีดกัน และไม่ยอมรับศาสนาคริสต์ เพราะเห็นว่าคำสอนหลายอย่างขัดแย้งกับการปกครองของทางการ พวกที่นับถือศาสนาคริสต์จึงถือเป็นพวกนอกรีตใครที่ถูกจับได้จะต้องถูกบังคับให้ลงไปต่อสู้ในโคลอสเซียม

ฉนั้นระหว่างที่เดินชมโคลอสเซียมไปรอบ ๆ แล้วบังเอิญไปเห็นสัญลักษณ์ไม้กางเขนเหนือประตูทางเข้าอย่าได้สงสัยว่าเหตุใดสังเวียนการต่อสู้ที่โหดร้ายในอดีตจึงกลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปได้

Minnestavla över tre påvars insatser för att bevara Colosseum
ภาพจาก wikimedia.org

ท่อส่งน้ำโรมัน (Roman Aqueduct) ความอุดมสมบูรณ์แห่งโรมัน

ถัดจากสนามกีฬาขนาดใหญ่ของจักรวรรดิโรมัน สิ่งก่อสร้างที่มีองค์ประกอบอาร์กโค้งชวนอัศจรรย์ที่ได้รับการกล่าวถึงบ่อย ๆ คือท่อส่งน้ำโรมัน (Roman Aqueduct)

จักวรรดิโรมันแผ่อำนาจไปถึงไหน จะต้องสร้างท่อส่งน้ำไปถึงที่นั่นเพื่อลำเลียงน้ำสะอาดไปถึง

เซโกเวีย (Segovia) เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองแมดริดไปทางทิศตะวันตกไม่ถึงร้อยกิโลเมตร ด้านหน้าทางเข้าตัวเมืองนั้น มีสิ่งก่อสร้างแบบอาร์กโค้งขนาดใหญ่สองชั้นพาดตัดผ่านลานกว้างไปยังเนินเขาด้านบนที่อยู่ด้านหลัง  นั่นเป็นภาพแปลกตาต้อนรับผู้มาเยือน  เจ้าอาร์กโค้งขนาดใหญ่ที่ยาวเหยียดนั้นคือท่อส่งน้ำโรมันโบราณนั่นเอง หากมองสังเกตดี ๆ จะเห็นท่อลำเลียงน้ำที่อยู่ด้านบนสุดของอาร์กโค้ง ขณะส่วนล่างที่เห็นคือสะพานรองรับตัวท่อลำเลียง

อัศจรรย์แห่ง "อาร์กโค้ง (Arch)" องค์ประกอบของสถาปัตย์โรมัน 14 - Ancient

ตัวเมืองเซโกเวีย นั้นตั้งอยู่บนเนินเขาหลังลานกว้าง  ทางเดินเข้าสู่ตัวเมืองจึงเป็นทางลาดชันขนานไปกับท่อส่งน้ำ ขณะที่เดินเข้าสู่ตัวเมือง จินตนาการนึกภาพออกเลยว่าจักวรรดิโรมันโบราณ ลำเลียงน้ำสะอาด ผ่านท่อส่งน้ำขนาดใหญ่เข้าสู่ตัวเมืองตามที่ต้องการได้อย่างไร

ประตูชัย (Triumphal Arch) เฉลิมฉลองชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน

ประตูชัย  เป็นอีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างในยุคโรมันที่มีอาร์กโค้งเป็นองค์ประกอบสำคัญ  ชาวโรมันนั้นเป็นชนชาตินักรบ เมื่อรบพุ่ง ได้รับชัยชนะที่ใดก็จะสร้างประตูชัยขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะ และคงเป็นเพราะถนนนั้นเป็นเสมือนเครื่องมือที่นำพาความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโมันไปสู่ที่ต่าง ๆ ละมัง  จึงมักสร้างประตูชัยคร่อมทางถนน เป็นการประกาศความยิ่งใหญ่สำแดงต่อผู้สัญจรไปมา

มองอย่างไร ก็ไม่ยักคิดว่าประตูชัยนั้นสวยงาม เป็นสิ่งก่อสร้างทรงสี่เหลี่ยม หนา ๆ  หนัก ๆ ปัจจุบันคงหลงเหลือให้ได้ชมตามประเทศต่าง ๆ ที่จักรวรรดิโรมันเคยแผ่อำนาจไปถึง  11 ประเทศ ได้แก่ประเทศอัลจีเรีย ฝรั่งเศส อิตาลี ตูนิเซีย ตุรกี เลบานอน สเปน ลิเบีย จอร์แดน กรีซ  และโครเอเชีย

ถ้าหากได้ไปเยือนโคลอสเซียมแล้ว ใกล้ ๆ กันนั้น เป็นที่ตั้งของประตูชัยคอนสแตนติน (Constantine Triumphal Arch)  ที่ยังคงสภาพที่สมบูรณ์มาก ๆ  สร้างขึ้นเพื่อสดุดีจักรพรรดิคอนสแตนตินที่รบชนะกลุ่มผู้ต่อต้าน ประกอบด้วยประตูโค้ง 3 ประตู ประตูโค้งตรงกลาที่สูงที่สุด มีความสูงอยู่ที่ 11.5 เมตร และแหงนหน้ามองไปที่ด้านบน จะเห็นบนนั้นตกแต่งด้วยคำจารึก และรูปนูนบรรยายเหตุการณ์เพื่อสรรเสริญองค์จักรพรรดิอยู่บนนั้น

constantine
ภาพจาก  Pixabay.com
r0013425

สะพาน (Roman Bridge) การเชื่อมต่อแห่งโรมัน

สะพานเป็นอีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างในยุคโรมัน  ถนนโรมันตัดผ่านไปยังที่ใด หากต้องข้ามผ่านทางน้ำ ก็อาศัยสะพานนี่แหละเชื่อมต่อไปอีกฝั่งด้านหนึ่ง นักวิชาการชาวอิตาลี ได้ทำการสำราจพบว่า ปัจจุบันยังคงหลงเหลือสะพานโรมัน 961 แห่ง ใน 26 ประเทศ และเฉกเช่นเดียวกับสิ่งก่อสร้างอื่น  อาร์กโค้งยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่ทำให้สะพานเหล่านี้มั่นคงแข็งแรง

ตุรกีเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เคยรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิโรมัน  จึงไม่ต้องแปลกใจ หากพบสิ่งก่อสร้างสมัยยุคโรมันโบราณหลงเหลือให้ชมมากมาย

สะพานเซนเดรีย  (Cendere Bridge)  เป็นสะพานโรมันที่มีองค์ประกอบแบบอาร์กโค้งได้สัดส่วนสวยงาม สร้างขึ้นข้ามคลองชาบินาส  (Chabinas Creek) ทางตอนใต้ของประเทศตุรกี  เป็นสะพานใหญ่อันดับสองของจักรวรรดิโรมันที่ยังหลงเหลืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เป็นสะพานที่เรียบง่าย ไม่มีการตกแต่งอะไรเป็นพิเศษ  สร้างขึ้นจากหินทั้งหมด 96 ก้อน แต่ละก้อนหนักประมาณ  10 ตัน  นอกจากอาร์โค้งที่เห็นเด่นชัดแล้ว ตรงเชิงสะพานทั้งสองด้าน ปรากฏเสาโรมันแบบดอริกตั้งอยู่  อันเป็นลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน

img_2445
img_4235
img_4236

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า