เตียงรีโมทคอนโทล..แขวนด้วยเชือก เก็บติดฝ้าเพดาน จะนอนก็สั่งเลื่อนลงมา 13 - bed

เตียงรีโมทคอนโทล..แขวนด้วยเชือก เก็บติดฝ้าเพดาน จะนอนก็สั่งเลื่อนลงมา

Remote-Controlled Bed Hangs from the Ceiling Like a Hammock. Via: Sara Barnes, mymodernmet.com


นักออกแบบชาวโปแลนด์ Wiktor Jażwiec เป็นผู้สร้างสรรค์เตียงดีไซน์เก๋ๆที่เหมาะกับบ้านพื้นที่จำกัดชิ้นนี้ ความเริ่ดของมันก็อยู่ที่มีรีโมทคอนโทลควบคุมเตียงที่เมื่อยามไม่ได้ใช้ จะติดอยู่กับฝ้าเพดาน ดูเป็นดีไซน์ของฝ้าเพดานไป เตียงใช้เชือกปอที่แข็งแรงมากๆยึด4ด้าน เหมือนเปลญวน ลอยอยู่เหนือพื้น มีระบบชักรอกดึงขึ้นลง ทำจากเหล็ก ลอยอยู่เหนือพื้น

มีรีโมทควบคุม ได้2 ตำแหน่ง ตำแหน่ง”นอน” เตียงจะลงเลื่อนลงมืออยู่เหนือพื้น 18นิ้วและคำสั่ง”ดึงขึ้น” จะดึงเตียงขึ้นให้อยู่ใต้เพดาน ทำให้ได้พื้นทีใช้สอยเพิ่มเวลาไม่ไต้องการใช้เตียงสำหรับบ้านพื้นที่จำกัด  

 เตียงรีโมทคอนโทล..แขวนด้วยเชือก เก็บติดฝ้าเพดาน จะนอนก็สั่งเลื่อนลงมา 14 - bed  
เตียงรีโมทคอนโทล..แขวนด้วยเชือก เก็บติดฝ้าเพดาน จะนอนก็สั่งเลื่อนลงมา 15 - bed  เตียงรีโมทคอนโทล..แขวนด้วยเชือก เก็บติดฝ้าเพดาน จะนอนก็สั่งเลื่อนลงมา 16 - bed  
เตียงรีโมทคอนโทล..แขวนด้วยเชือก เก็บติดฝ้าเพดาน จะนอนก็สั่งเลื่อนลงมา 17 - bed  เตียงรีโมทคอนโทล..แขวนด้วยเชือก เก็บติดฝ้าเพดาน จะนอนก็สั่งเลื่อนลงมา 18 - bed  
เตียงรีโมทคอนโทล..แขวนด้วยเชือก เก็บติดฝ้าเพดาน จะนอนก็สั่งเลื่อนลงมา 19 - bed 
Read more : http://www.mymodernmet.com/