Folding Chair + Floor Lamp Design Fusion 13 - chair

Folding Chair + Floor Lamp Design Fusion

ถ้าสังเกตดีๆ โคมไฟและเก้าอี้ จะมีส่วนสัมพันธ์ในการใช้งานร่วมกันอย่างมาก ชาว iUrban คิดเหมือนกันไหม เฟอร์เจอร์ชิ้นนี้ถูกออกแบบโดยใช้หลักความคิดที่ว่า เวลาที่เรานั่งและอ่านหนังสือคนเดียว หรือ หลายคนบริเวณนั้น ต้องใช้พื้นที่มากมาย ไหนจะต้องมีพื้นที่ในการวางเก้าอี้ ในจะต้องหาพื้นที่ในการตั้งโคมไฟ ปัญหาคือ พื้นที่ที่มีจำกัดในห้องอันคับแคบ ดังนั้นผู้ออกแบบจึงออกแบบเฟอร์นี้เจอร์ชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของพื้นที่ใน”การจัดวาง” และ “การจัดเก็บ”  ในพื้นที่อันจำกัด ชาว iUrban คนไหนมีปัญหาในเรื่องนี้ ลองหาเฟอร์นิเจอร์สไตล์นี้มาลองใช้ดู อาจทำให้ห้องที่แสนแคบกลับกลายเป็น ดูโล่ง สบายตา และสะดวกทั้งการจัดวาง และ จัดเก็บมากยิ่งขึ้นค่ะ ลดความวุ่นวายในชีวิตได้ไม่น้อย


Via: http://dornob.com/poetry-in-motion-folding-chair-floor-lamp-design-fusion/