Classroom For Urban Education ถังขยะเหล็กขนาดใหญ่ในพื้นที่สาธารณะกลายเป็นห้องเรียนในเมือง 13 - Architecture

Classroom For Urban Education ถังขยะเหล็กขนาดใหญ่ในพื้นที่สาธารณะกลายเป็นห้องเรียนในเมือง

ทุกอย่างที่เก่ากำลังกลายเป็นของใหม่ได้อีกครั้ง เมื่อถนน 109 และถนนอัมสเตอร์ดัม ย่านแมนฮัตตัน นิวยอร์ก กำลังถูกสถาปนิกนามว่า  john locke สร้างเสน่ห์อันร่วมสมัยให้กับเมืองด้วยการเปลี่ยนแปลงถังขยะเหล็กขนาดใหญ่ในพื้นที่สาธารณะให้กลายเป็นห้องเรียนสำหรับการศึกษาในเมือง โดบนำบอลลูนพองลมลงไปในถังขยะ จากนั้นติดตั้งโต๊ะ เก้าอี้ แลเครื่องฉายภาพเข้าไป เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฉายสารคดีและแสดงดนตรี โดยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับสถานที่และกิจกรรมได้ฟรี และแน่นอนว่า ราไม่แพง น้ำหนักเบา ผลิตจากพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จึงกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ช่วยจุดไฟแห่งความคิดให้กับคนเมืองได้เป็นอย่างดี via:http://www.designboom.com/design/inflatable-classroom-nyc-dumpster-11-26-2014/


inflatable-classroom-NYC-dumpster-designboom-01

inflatable-classroom-NYC-dumpster-designboom-09

inflatable-classroom-nyc-dumpster-designboom-05

inflatable-classroom-NYC-dumpster-designboom-08

inflatable-classroom-NYC-dumpster-designboom-11

inflatable-classroom-NYC-dumpster-designboom-10

inflatable-classroom-NYC-dumpster-designboom-14

inflatable-classroom-NYC-dumpster-designboom-13

inflatable-classroom-NYC-dumpster-designboom-12

inflatable-classroom-nyc-dumpster-designboom-03

inflatable-classroom-nyc-dumpster-designboom-06