fbpx

Education

ทำความรู้จัก MOOC (มู้ก) หลักสูตรเรียนฟรีออนไลน์ เรียนที่ไหนก็ได้แค่มีอินเตอร์เน็ต 2 - Education

ทำความรู้จัก MOOC (มู้ก) หลักสูตรเรียนฟรีออนไลน์ เรียนที่ไหนก็ได้แค่มีอินเตอร์เน็ต

ชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดการเรียนรู้และการเรียนก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องเรียนที่โรงเรียนเท่านั้น วันนี้เลยอยากเสนออีกหนึ่งทางเลือกของแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยขยา...
Classroom For Urban Education ถังขยะเหล็กขนาดใหญ่ในพื้นที่สาธารณะกลายเป็นห้องเรียนในเมือง 4 - Education

Classroom For Urban Education ถังขยะเหล็กขนาดใหญ่ในพื้นที่สาธารณะกลายเป็นห้องเรียนในเมือง

การเปลี่ยนแปลงถังขยะเหล็กขนาดใหญ่ในพื้นที่สาธารณะให้กลายเป็นห้องเรียนสำหรับการศึกษาในเมือง โดบนำบอลลูนพองลมลงไปในถังขยะ จากนั้นติดตั้งโต๊ะ เก้าอี้ แลเครื่องฉายภาพเข้าไป เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฉายสารคดีและแสดงดนตรี โดยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับสถานที่และกิจกรรมได้ฟรี...
A Farm With A View..ชุดวิทยาศาสตร์ สวนใต้ดิน 6 - Education

A Farm With A View..ชุดวิทยาศาสตร์ สวนใต้ดิน

Root Vue Farm เป็นของเล่นเด็ก ที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ เป็นชุดห้องทดลองสวนใต้ดินเล็กๆ ที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ และปลุกความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆ ให้สนุกไปกับการเรียน การสังเกต รวมถึงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ.....
"ยืนเรียน"..แก้ปัญหาเด็กอ้วน แล้วยังได้สมาธิในการเรียน 8 - Education

“ยืนเรียน”..แก้ปัญหาเด็กอ้วน แล้วยังได้สมาธิในการเรียน

เริ่มมีความคิดว่าบางทีห้องเรียนที่เหมาะสมสำหรับศตวรรษนี้ ไม่ควรจะนั่งเรียนอีกแล้ว เพราะกาศึกษาเริ่มเปลี่ยนไป ไม่ได้ให้เด็กตั้งใจฟังครูอีกแล้ว แต่เน้นการมีส่วนร่วม โต้ตอบ มีปฏิสัมพันธ์กัน ด้วยเหตุนี้จึงเริ่มมีแนวคิดให้ยืนเรียน...
Alice edutainment park อุทยานการเรียนรู้ 10 - Education

Alice edutainment park อุทยานการเรียนรู้

รีวิววันนี้เรายังอยู่กันที่ประเทศเกาหลี พาเพื่อนๆ Iurban ไปดูกันว่าทำไมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของเขานั้นเกิดจากอะไร ศึกษานอกโรงเรียนของเด็กๆเป็นสิ่งจำเป็นมั๊ย??...
How GREEN is our education ?  12 - Education

How GREEN is our education ?

โรงเรียนวิถีพุทธต้องเน้นที่ความพอเพียงและการพึ่งพาตนเอง ดังนั้นการใช้วัสดุธรรมชาติ คือไม้ไผ่ ดินและหินมาก่อสร้างโรงเรียนจึงคำตอบต่อแนวคิดหลักของโรงเรียน และยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กเห็นความสำคัญของธรรมชาติและจะเกิดจิตใจที่ อนุรักษ์ธรรมชาติตามมา นอกจากนั้นการที่เด็กใช้ชีวิตและเติบโตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดธรมมชาติ ก็จะเป็นประสบการณ์ทีติดตัวพวกเขาไปจนโตเป็นผู้ใหญ่ ...