fbpx

Classroom

Classroom For Urban Education ถังขยะเหล็กขนาดใหญ่ในพื้นที่สาธารณะกลายเป็นห้องเรียนในเมือง 2 - Classroom

Classroom For Urban Education ถังขยะเหล็กขนาดใหญ่ในพื้นที่สาธารณะกลายเป็นห้องเรียนในเมือง

การเปลี่ยนแปลงถังขยะเหล็กขนาดใหญ่ในพื้นที่สาธารณะให้กลายเป็นห้องเรียนสำหรับการศึกษาในเมือง โดบนำบอลลูนพองลมลงไปในถังขยะ จากนั้นติดตั้งโต๊ะ เก้าอี้ แลเครื่องฉายภาพเข้าไป เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฉายสารคดีและแสดงดนตรี โดยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับสถานที่และกิจกรรมได้ฟรี...