เฟอร์นิเจอร์ ชิ้นนี้ มีครบแบบ all in one เป็นห้องเก็บของ หรือจะทำเป็น walk in closet ก็ได้ ข้างบนเป็นเตียง ผนังด้านนอกเป็นชั้นวางของ วางทีวี ตู้เสื้อผ้า หรือชั้นหนังสือ ก็แล้วแต่การใช้งาน ..ชิ้นเดียวมีครบ via : http://www.bldgspace.com/page/1/#70860281703
20140607 092547 33947506 เฟอร์นิเจอร์กล่อง..มีครบทั้งตู้ เตียง ชั้นวางของ ห้องเก็บของ รวมอยู่ในชิ้นเดียว

20140607 092547 33947424 เฟอร์นิเจอร์กล่อง..มีครบทั้งตู้ เตียง ชั้นวางของ ห้องเก็บของ รวมอยู่ในชิ้นเดียว

20140607 092547 33947566 เฟอร์นิเจอร์กล่อง..มีครบทั้งตู้ เตียง ชั้นวางของ ห้องเก็บของ รวมอยู่ในชิ้นเดียว

20140607 092547 33947628 เฟอร์นิเจอร์กล่อง..มีครบทั้งตู้ เตียง ชั้นวางของ ห้องเก็บของ รวมอยู่ในชิ้นเดียว

20140607 092547 33947844 เฟอร์นิเจอร์กล่อง..มีครบทั้งตู้ เตียง ชั้นวางของ ห้องเก็บของ รวมอยู่ในชิ้นเดียว

20140607 092547 33947782 เฟอร์นิเจอร์กล่อง..มีครบทั้งตู้ เตียง ชั้นวางของ ห้องเก็บของ รวมอยู่ในชิ้นเดียว

20140607 092547 33947903 เฟอร์นิเจอร์กล่อง..มีครบทั้งตู้ เตียง ชั้นวางของ ห้องเก็บของ รวมอยู่ในชิ้นเดียว

20140607 092548 33948029 เฟอร์นิเจอร์กล่อง..มีครบทั้งตู้ เตียง ชั้นวางของ ห้องเก็บของ รวมอยู่ในชิ้นเดียว

No more articles