A New Floating Island Park โครงการการปรับปรุงท่าเรือให้เป็นสวนสาธารณะ 13 - Architecture

A New Floating Island Park โครงการการปรับปรุงท่าเรือให้เป็นสวนสาธารณะ

สวนสาธารณะบริเวณท่าน้ำฮัดสัน ย่านแมนฮัตตันฝั่งตะวันตก ที่ทำหน้าที่เติมเต็มความมีชีวตชีวาให้มหานครนิวยอร์กสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ผลงานของ Thomas Heatherwick สถาปนิกชื่อดังชาวอังกฤษที่ร่วมมือกับ Mathews Nielsen นักอออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม สร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะแห่งนี้ให้เป็นลานกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ สถานที่พกผ่อนหย่อนใจ ที่มาพร้อมกับเส้นทางเดินภายใค้สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นย์ด้วยต้นไม้ใหญ่หลากหลายชนิด โดยสวนสาธารณะจะถูกเรียกขานเป็นทางการว่า Pier 55 มาแทนท่าเรือเก่า Pier 54 ที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา ซึ่งการปรับปรุงท่าเรือให้เป็นสวนสาธารณะคร้ังนี้ ถือเป็นการปลุกชีพให้แก่ชุมชนอีกครั้ง และดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ให้มาเยือนท่าน้ำแห่งนี้ด้วย  คาดว่าการก่อสร้างจะเริ่มในปี 2016 ด้วยงบประมาณ 130 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 3,900 ล้านบาท ขอบคุณข้อมูลจาก 247 City Magazine VIA: http://aasarchitecture.com/2014/11/pier-55-new-floating-island-park-thomas-heatherwick.html


Pier-55-floating-island-park-by-Thomas-Heatherwick-01

Pier-55-floating-island-park-by-Thomas-Heatherwick-02

Pier-55-floating-island-park-by-Thomas-Heatherwick-04

Pier-55-floating-island-park-by-Thomas-Heatherwick-03

Pier-55-floating-island-park-by-Thomas-Heatherwick-05

Pier-55-floating-island-park-by-Thomas-Heatherwick-06

Pier-55-floating-island-park-by-Thomas-Heatherwick-07