รั้วบ้านกันเสียงและได้ภาพงดงามเหมือนฝัน 13 - courtyard

รั้วบ้านกันเสียงและได้ภาพงดงามเหมือนฝัน

A HOUSE WITH A GUARDED FRONT AND AN OPEN INTERIOR COURTYARD


Via: Caroline Williamson  

Brise’s House  ออกแบบโดยสถาปนิกชาวบราซิล Gisele Taranto ในเมือง Rio de Janeiro, ประเทศบราซิล มีพื้นที่ใช้สอย1,245ตรม. ตั้งอยู่ในย่านที่จอแจมากๆก็เลยเป็นโจทย์ที่ต้องหาทางควบคุมเสียงจากภายนอก จึงมีการปลูกต้นไม้สูงด้านหน้าของบ้านเพื่อช่วยกันเสียงจากภายนอก

ประตูหลักที่อยู่ด้านหน้าถอยร่นเข้ามา มีทางเดิน ที่ทำให้ทางเข้าดูงดงาม อย่างน่าทึ่ง ทางเดินนี้ มีกระจกฝ้า กั้นไปตลอดแนว ทำให้เห็นต้นไม้ที่อยู่ด้านหลังมีความพร่ามัว  ดูราวกับภาพวาด งดงามชวนฝัน เป็นรั้วรอบบ้านอีกชั้น

นอกจากนี้ก็ยังมีรั้วส่วนที่เหลือมีลักษณะเป็น บานพับที่เคลื่อนได้  ช่วยป้องกันเสียงจากภายนอก ขณะเดียวกันก็ช่วยกรองแสงที่เข้ามา  เป็นบ้านที่โดดเด่นด้วยรั้ว และสวนที่อยู่ภายในจริงๆ เรียกว่าใช้ประโยชน์จากต้นไม้ได้งดงามมากจริงๆ แค่เห็นก็มีความสุขค่ะ :) 

รั้วบ้านกันเสียงและได้ภาพงดงามเหมือนฝัน 14 - courtyard  รั้วบ้านกันเสียงและได้ภาพงดงามเหมือนฝัน 15 - courtyard  รั้วบ้านกันเสียงและได้ภาพงดงามเหมือนฝัน 16 - courtyard  รั้วบ้านกันเสียงและได้ภาพงดงามเหมือนฝัน 17 - courtyard  รั้วบ้านกันเสียงและได้ภาพงดงามเหมือนฝัน 18 - courtyard  รั้วบ้านกันเสียงและได้ภาพงดงามเหมือนฝัน 19 - courtyard  รั้วบ้านกันเสียงและได้ภาพงดงามเหมือนฝัน 20 - courtyard  รั้วบ้านกันเสียงและได้ภาพงดงามเหมือนฝัน 21 - courtyard  รั้วบ้านกันเสียงและได้ภาพงดงามเหมือนฝัน 22 - courtyard  รั้วบ้านกันเสียงและได้ภาพงดงามเหมือนฝัน 23 - courtyard 

 รั้วบ้านกันเสียงและได้ภาพงดงามเหมือนฝัน 24 - courtyard  

รั้วบ้านกันเสียงและได้ภาพงดงามเหมือนฝัน 25 - courtyard  รั้วบ้านกันเสียงและได้ภาพงดงามเหมือนฝัน 26 - courtyard  รั้วบ้านกันเสียงและได้ภาพงดงามเหมือนฝัน 27 - courtyard  รั้วบ้านกันเสียงและได้ภาพงดงามเหมือนฝัน 28 - courtyard  รั้วบ้านกันเสียงและได้ภาพงดงามเหมือนฝัน 29 - courtyard  รั้วบ้านกันเสียงและได้ภาพงดงามเหมือนฝัน 30 - courtyard  รั้วบ้านกันเสียงและได้ภาพงดงามเหมือนฝัน 31 - courtyard  รั้วบ้านกันเสียงและได้ภาพงดงามเหมือนฝัน 32 - courtyard 

Photos by Denilson Machado from MCA Estudio.

Read more : http://design-milk.com/house-guarded-front-open-interior-courtyard/