ทำไมรถยนต์จึงไม่ใช่คำตอบสำหรับการเดินทางในเมือง 13 - Car

ทำไมรถยนต์จึงไม่ใช่คำตอบสำหรับการเดินทางในเมือง

“Forget the damned motor car and build cities for lovers and friends.”- Lewis Mumford


“ขอให้ลืมรถยนต์ไปเลย แล้วมาช่วยกันสร้างเมืองเพื่อคนที่เรารัก และเพื่อนๆ” ข้อความของ Lewis Mumford ในบทความของ Eric Sanderson.
เมื่อเรามาลองนึกดูว่าเราต้องใช้พื้นที่ไปมากมายเท่าไร สำหรับรถยนต์ในเมือง เราต้องเสียพื้นที่ไปมากมายเท่าไหร่สำหรับการจอดรถ และการขับขี่รถยนต์ Eric Sanderson คำนวนออกมาเป็นตัวเลขได้ว่าคนหนึ่งคนยืนอยู่บนถนน ใช้พื้นที่ประมาณ 4 ตารางฟุต รถ1 คัน จอดอยู่ข้างทาง ใช้พื้นที่มากกว่าถึง 20 เท่า และเสียพื้นที่นั้นไปโดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆ
Eric Sanderson คำนวน และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเดินทางแต่ละชนิดตามภาพด้านล่าง ลองดูนะคะว่าเห็นอย่างนี้แล้วยังอยากให้รถ เป็นพาหนะสำหรับคนเมืองอยู่หรือเปล่า

IMG_9385.JPG บนพื้นที่ถนน 12ฟุต x120ฟุต คนเดินด้วยความเร็ว 2.5 mph 3 คนต่อ 1เลน ห่างกัน คนละ3ฟุต สามารถเคลื่อนย้ายคนได้ 17,600 คน/ชม.ใช้พลังงานจากอาหาร

IMG_9398.JPGบนพื้นที่ถนน 12ฟุต x120ฟุต จักรยานใช้ความเร็ว 15 mph 2 คันต่อ 1เลน ห่างกัน คนละ20ฟุต สามารถเคลื่อนย้ายคนได้ 14,400 คน/ชม.ใช้พลังงานจากอาหาร

IMG_9395.JPGบนพื้นที่ถนน 12ฟุต x120ฟุต รถขับเคลื่อนด้วยความเร็ว 20 mph 1 คันต่อ 1เลน ห่างกัน คันละ 60 ฟุต สามารถเคลื่อนย้ายคนได้ 4,400 คน/ชม.ใช้พลังงานจากน้ำมัน

IMG_9396.JPGบนพื้นที่ถนน 12ฟุต x120ฟุต รถประจำทางขับเคลื่อนด้วยความเร็ว 20 mph 1 คันต่อ 1เลน ห่างกัน คันละ 60 ฟุต บรรจุคนได้ 25 คน/คัน ความยาวรถบัสเท่ากับ 40ฟุต สามารถเคลื่อนย้ายคนได้ 52,800 คน/ชม.ใช้พลังงานจากน้ำมัน

IMG_9397.JPG บนพื้นที่ถนน 12ฟุต x120ฟุต รถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยความเร็ว 20 mph 1 คันต่อ 1เลน ห่างกัน คันละ 60 ฟุต บรรจุคนได้ 35 คน/คัน ความยาวรถไฟฟ้าเท่ากับ 52 ฟุตสามารถเคลื่อนย้ายคนได้ 66,000 คน/ชม.ใช้พลังงานจากไฟฟ้า

ถ้าดูจากภาพ infograhpic ที่เปรียบเทียบการเดินทางโดยวิธีต่างๆ ก็จะเห็นว่ารถยนต์เป็นวิธีไร้ประสิทธิภาพมากที่สุด ขนถ่ายคนต่อชั่วโมงได้น้อยกว่า กินพื้นที่มากกว่า ยังไม่นับรวมถึงมลภาวะต่างๆที่รถยนต์สร้างขึ้นให้กับเมือง ทั้งควันพิษ และเสียง ในหลายๆเมืองจึงเริ่มมีการรณรงค์มากขึ้นเรื่อยๆให้จำกัดจำนวนรถยนต์ และคืนพื้นที่ถนนให้กับผู้คน ต้นไม้ มากขึ้นเรื่อยๆ


ลองดูการเปรียบเทียบการใช้พื้นที่ จาก infographic นี้ ดูนะคะ แล้วคิดว่าเราอยากได้อะไรมากกว่ากัน

IMG_9384.JPG

Source : http://www.treehugger.com/urban-design/forget-damned-motor-car-and-build-cities-lovers-and-friends.html