ย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 13 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว

ย้อนอดีตไปยุค “เอโดะ” สู่ “โตเกียว” ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว

โตเกียวเป็นหมุดหมายการเดินทางของใครหลาย ๆ คน เป็นเมืองที่เที่ยวได้เพลิดเพลิน ช้อปปิ้งสนุก บ้านเมืองสะอาดสะอ้านปลอดภัย  อาหารอร่อย  สวนสวย ผู้คนแต่งกายอย่างมีรสนิยม แต่สิ่งหนึ่งที่คนไม่ค่อยนึกถึง… โตเกียวมีพิพิธภัฑณ์ดี ๆ ไม่น้อยเลยทีเดียว… ซึ่งหากเริ่มเบื่อกับการช้อปปิ้ง ทานอาหารอร่อย เดินเล่นชมเมือง ชมผู้คนแล้ว การแวะเข้าเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว (Edo-Tokyo Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์จำลองสภาพความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของบ้านเมืองญี่ปุ่นในยุคเอโดะ  (ค.ศ. 1603 – ค.ศ. 1868)  และช่วงที่เปลี่ยนผ่านก่อนกลายเป็นเมืองโตเกียวที่ทันสมัยอย่างปัจจุบัน ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าเรียวโกกุ (Ryogoku)  เปิดให้เข้าชมชมวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 9.30 -17.30 น. เฉพาะวันเสาร์เปิดถึง 19.30 น.

เอโดะ ยุคแห่งวัฒนธรรมราษฏรสามัญรุ่งเรือง

ยุคเอโดะเป็นยุคที่ไดเมียว(เจ้าเมือง) ตระกูลโทะกุงะวะเป็นโชกุน ทำการยึดอำนาจจากองค์จักรพรรดิ ทำการตั้งรัฐบาลโดยใช้เมืองเอโดะ ซึ่งปัจจุบันคือเมืองโตเกียวเป็นศูนย์กลางการปกครอง เมืองเอโดะเติบโตขึ้นภายใต้การดูแลของโชกุนตระกูลโทะกุงะวะ ส่งต่ออำนาจต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่าสองร้อยปี ซึ่งตลอดระยะเวลานั้นองค์จักรรพรรดิยังคงประทับอยู่ที่เมืองหลวงที่เกียวโตแต่ไม่มีพระราชอำนาจใด ๆ

ย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 14 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว
โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ โชกุนคนแรกของตระกลูโทกุงะวะ ภาพจาก www.wikipedi.org

ในช่วงยุคเอโดะ เป็นช่วงที่ญี่ปุ่นได้หยุดพักสงครามภายในประเทศที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ต้องยกให้เป็นความดีความชอบของตระกูลโทะกุงะวะ ที่ออกกฏที่เรียกว่า สันคินโคไท (Sankin-kōtai)   ตามกฎนี้ไดเมียวของแต่ละเมืองจะต้องมาประจำการอยู่ที่เอโดะปีเว้นปี โดยครอบครัว ภรรยาและบุตรจะต้องอยู่ในเอโดะตลอดเวลา นั่นทำให้ไดเมียวของแต่ละเมืองไม่กล้าคิดต่อต้านรัฐบาลกลาง

การที่ไดเมียวของทุกเมืองต้องมาประจำที่เมืองเอโดะ ทำให้ไดเมียวแต่ละเมืองต้องนำซามูไรและคนของตนเองติดตามมาอยู่ด้วย ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เอโดะกลายเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประมาณถึงหนึ่งล้านคน

ย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 15 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว

การที่ผู้คนจากหลากหลายที่ (ต่างเมือง) มาอยู่ร่วมกันที่แม้ว่าจะมีการกำหนดชนชั้นทางสังคมที่ชัดเจนเป็น ๔ ชนชั้นได้แก่ ชนชั้นซามูไร  ชนชั้นชาวนา ชนชั้นช่างฝีมือ และชนชั้นพ่อค้า  แต่ก็ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการบริโภคในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้ยุคเอโดะเป็นยุคที่วัฒนธรรมราษฏรสามัญเจริญรุ่งเรืองที่สุด และกลายเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เราคนต่างชาติคุ้นเคยกันดี เช่น ซูชิ ละครคาบูกิ และภาพพิมพ์แกะไม้ที่เรียกว่าภาพอุกิโยะ เป็นต้น

ย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 16 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว

ย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 17 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว
สะพาน Nihonbashi นำย้อนสู่ยุคเอโดะ

เมื่อเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ จะเจอสะพานไม้จำลอง Nihonbashi  ขนาดเท่าของจริง ซึ่งเป็นสะพานหลักในการคมนาคมในสมัยดังกล่าว… นับว่าเป็นการเปิดตัวเข้าสู่งานจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ได้น่าสนใจทีเดียว เพราะทุกคนจะต้องเดินข้ามสะพานเพื่อเข้าไปด้านใน

ย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 18 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียวย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 19 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว
โมเดลจำลองบ้านเมืองและผู้คนที่ช่างมีชีวิตชีวา

เมื่อข้ามสะพานไปอีกด้านหนึ่งจะเจอกับโมเดลจำลองสภาพตัวเมืองในยุคนั้น วางแสดงบนโต๊ะขนาดใหญ่สามารถเดินวนดูได้จนรอบ รายละเอียดยิบย่อยที่เสมือนจริงทำให้ชมดูได้อย่างเนิ่นนาน ตุ๊กตาชาวเมืองสะท้อนบรรยกาศผู้คนชาวเมืองที่ใช้ชีวิตในยุคนั้น ล้วนมีชีวิตชวาอยู่ในอิริยาบถเครื่องแต่งกายสมจริงที่แตกต่างกันไป

ย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 20 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว

ย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 21 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว
ย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 22 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว ย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 23 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว ย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 24 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียวย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 25 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียวย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 26 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว

อาคารที่จำลองสะท้อนให้เห็นสภาพบ้านเมือง ความเป็นอยู่ บ้านพักอาศัยของคนทั่วไป และของไดเมียวที่หรูหรากว่า รวมถึง ห้องโถงออกว่าราชการของโชกุนที่เป็นสถานที่สำคัญในการปกครองบ้านเมือง

ย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 27 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว
กลุ่มอาคารบ้านพักของไดเมียว
ย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 28 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว
กลุ่มอาคารบ้านพักของไดเมียว
ย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 29 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว
ห้องโถงออกว่าราชการของโชกุน

และยังมีโมเดลจำลองภาพการค้าขายทางเรือสมัยเอโดะที่แยกออกไปต่างหาก ที่ดูแล้วคึกคัก มีความเป็นมหานครในสมัยนั้นจริง ๆ

ย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 30 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียวย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 31 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว ย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 32 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียวย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 33 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว ย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 15 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว

ละครและงานเทศกาลรื่นเริง

นอกจากโมเดลขนาดเล็กแล้ว ยังมีอาคารจำลองสถานที่บันเทิงที่สำคัญในยุคนั้นเช่นโรงละครคาบูกิแหล่งบันเทิงที่เป็นที่นิยม ได้เพลิดเพลินกับหุ่นจำลองนักแสดงคาบูกิที่แต่งกายกันอย่างมีสีสันสวยงาม  และเดินชมร้านรวงต่าง ๆ ทั้งร้านขายซูชิ ขายหนังสือ ภาพพิมพ์ไม้ที่ส่วนใหญ่มักเป็นภาพนักแสดงจากละครคาบูกิ

ย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 35 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว
โรงละครคาบูกิ
ย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 36 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว
หุ่นจำลองนักแสดงคาบูกิ

ย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 37 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียวย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 38 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว

ที่ชวนตื่นตาตื่นใจให้หยุดยืนอยู่นาน คือโมเดลจำลองงานเทศกาลคันดะมัตสึริ (Kanda Matsuri) ซึ่งเป็นงานเทศกาลประจำศาลเจ้าคันดะในสมัยเอโดะ (ยังคงมีจัดจนถึงปัจจุบัน)  ในงานเทศกาลจะมีขบวนแห่เมิโคชิ (เกี้ยว) ที่สร้างขึ้นอย่างงดงามจำนวน 30 หลัง แห่แหนไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ในเมือง  รวมทั้งผ่านเข้าไปยังปราสาทเอโดะที่โชกุนพักอาศัยให้ได้ชมดู

ย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 39 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียวย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 40 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว

ภายในพิพิธภัณฑ์ยังจำลองสภาพบ้านเรือน ความเป็นอยู่ในสมัยนั้น รวมทั้งจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือบางอย่าง ให้ผู้เข้าชมได้ทดลองหยิบจับ ทดลองใช้งานด้วย

ย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 41 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว ย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 42 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียวย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 43 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว

เมื่อยุคเอโดะล่มสลาย ส่วนหนึ่งมาจากการปิดประเทศอย่างยาวนานและความเสื่อมถอยที่ย่อมต้องมีเป็นธรรมดา จึงเข้าสู่ยุคเมจิ และเมืองเอโดะได้เปลี่ยนชื่อกลายเป็นโตเกียว ในยุคนี้ญี่ปุ่นถูกบีบบังคับให้เปิดประเทศ อาคารต่าง ๆ และข้าวของเครื่องใช้จึงสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมตะวันตกที่เริ่มแผ่เข้ามามีบทบาท

ย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 44 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียวย้อนอดีตไปยุค "เอโดะ" สู่ "โตเกียว" ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 45 - พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว

การเปลี่ยนผ่านของโตเกียวยังเผชิญกับภัยแผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วมนานา ๆ รวมถึงสงครามโลกครั้งที่ 2  แต่เมืองโตเกียวก็ผ่านพ้นมาได้และกลายเป็นเมืองที่ทันสมัยเป็นมหานครของโลกในปัจจุบัน

เครดิตรูปภาพ : krispm3

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า