โตเกียวเป็นหมุดหมายการเดินทางของใครหลาย ๆ คน เป็นเมืองที่เที่ยวได้เพลิดเพลิน ช้อปปิ้งสนุก บ้านเมืองสะอาดสะอ้านปลอดภัย  อาหารอร่อย  สวนสวย ผู้คนแต่งกายอย่างมีรสนิยม แต่สิ่งหนึ่งที่คนไม่ค่อยนึกถึง… โตเกียวมีพิพิธภัฑณ์ดี ๆ ไม่น้อยเลยทีเดียว… ซึ่งหากเริ่มเบื่อกับการช้อปปิ้ง ทานอาหารอร่อย เดินเล่นชมเมือง ชมผู้คนแล้ว การแวะเข้าเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว (Edo-Tokyo Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์จำลองสภาพความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของบ้านเมืองญี่ปุ่นในยุคเอโดะ  (ค.ศ. 1603 – ค.ศ. 1868)  และช่วงที่เปลี่ยนผ่านก่อนกลายเป็นเมืองโตเกียวที่ทันสมัยอย่างปัจจุบัน ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าเรียวโกกุ (Ryogoku)  เปิดให้เข้าชมชมวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 9.30 -17.30 น. เฉพาะวันเสาร์เปิดถึง 19.30 น.

เอโดะ ยุคแห่งวัฒนธรรมราษฏรสามัญรุ่งเรือง

ยุคเอโดะเป็นยุคที่ไดเมียว(เจ้าเมือง) ตระกูลโทะกุงะวะเป็นโชกุน ทำการยึดอำนาจจากองค์จักรพรรดิ ทำการตั้งรัฐบาลโดยใช้เมืองเอโดะ ซึ่งปัจจุบันคือเมืองโตเกียวเป็นศูนย์กลางการปกครอง เมืองเอโดะเติบโตขึ้นภายใต้การดูแลของโชกุนตระกูลโทะกุงะวะ ส่งต่ออำนาจต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่าสองร้อยปี ซึ่งตลอดระยะเวลานั้นองค์จักรรพรรดิยังคงประทับอยู่ที่เมืองหลวงที่เกียวโตแต่ไม่มีพระราชอำนาจใด ๆ

Tokugawa Ieyasu 750x856 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว

โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ โชกุนคนแรกของตระกลูโทกุงะวะ ภาพจาก www.wikipedi.org

ในช่วงยุคเอโดะ เป็นช่วงที่ญี่ปุ่นได้หยุดพักสงครามภายในประเทศที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ต้องยกให้เป็นความดีความชอบของตระกูลโทะกุงะวะ ที่ออกกฏที่เรียกว่า สันคินโคไท (Sankin-kōtai)   ตามกฎนี้ไดเมียวของแต่ละเมืองจะต้องมาประจำการอยู่ที่เอโดะปีเว้นปี โดยครอบครัว ภรรยาและบุตรจะต้องอยู่ในเอโดะตลอดเวลา นั่นทำให้ไดเมียวของแต่ละเมืองไม่กล้าคิดต่อต้านรัฐบาลกลาง

การที่ไดเมียวของทุกเมืองต้องมาประจำที่เมืองเอโดะ ทำให้ไดเมียวแต่ละเมืองต้องนำซามูไรและคนของตนเองติดตามมาอยู่ด้วย ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เอโดะกลายเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประมาณถึงหนึ่งล้านคน

IMG 4062 750x500 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว

การที่ผู้คนจากหลากหลายที่ (ต่างเมือง) มาอยู่ร่วมกันที่แม้ว่าจะมีการกำหนดชนชั้นทางสังคมที่ชัดเจนเป็น ๔ ชนชั้นได้แก่ ชนชั้นซามูไร  ชนชั้นชาวนา ชนชั้นช่างฝีมือ และชนชั้นพ่อค้า  แต่ก็ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการบริโภคในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้ยุคเอโดะเป็นยุคที่วัฒนธรรมราษฏรสามัญเจริญรุ่งเรืองที่สุด และกลายเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เราคนต่างชาติคุ้นเคยกันดี เช่น ซูชิ ละครคาบูกิ และภาพพิมพ์แกะไม้ที่เรียกว่าภาพอุกิโยะ เป็นต้น

IMG 3363 750x563 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว

IMG 4056 750x1125 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว
สะพาน Nihonbashi นำย้อนสู่ยุคเอโดะ

เมื่อเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ จะเจอสะพานไม้จำลอง Nihonbashi  ขนาดเท่าของจริง ซึ่งเป็นสะพานหลักในการคมนาคมในสมัยดังกล่าว… นับว่าเป็นการเปิดตัวเข้าสู่งานจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ได้น่าสนใจทีเดียว เพราะทุกคนจะต้องเดินข้ามสะพานเพื่อเข้าไปด้านใน

IMG 3336 750x563 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียวIMG 3983 750x500 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว
โมเดลจำลองบ้านเมืองและผู้คนที่ช่างมีชีวิตชีวา

เมื่อข้ามสะพานไปอีกด้านหนึ่งจะเจอกับโมเดลจำลองสภาพตัวเมืองในยุคนั้น วางแสดงบนโต๊ะขนาดใหญ่สามารถเดินวนดูได้จนรอบ รายละเอียดยิบย่อยที่เสมือนจริงทำให้ชมดูได้อย่างเนิ่นนาน ตุ๊กตาชาวเมืองสะท้อนบรรยกาศผู้คนชาวเมืองที่ใช้ชีวิตในยุคนั้น ล้วนมีชีวิตชวาอยู่ในอิริยาบถเครื่องแต่งกายสมจริงที่แตกต่างกันไป

IMG 3990 750x500 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว

IMG 4009 750x500 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว
IMG 4014 750x500 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว IMG 4016 750x500 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว IMG 4007 750x500 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียวIMG 4012 750x500 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียวIMG 4008 750x500 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว

อาคารที่จำลองสะท้อนให้เห็นสภาพบ้านเมือง ความเป็นอยู่ บ้านพักอาศัยของคนทั่วไป และของไดเมียวที่หรูหรากว่า รวมถึง ห้องโถงออกว่าราชการของโชกุนที่เป็นสถานที่สำคัญในการปกครองบ้านเมือง

IMG 4003 750x500 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว

กลุ่มอาคารบ้านพักของไดเมียว

IMG 4002 750x500 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว

กลุ่มอาคารบ้านพักของไดเมียว

IMG 3998 750x500 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว

ห้องโถงออกว่าราชการของโชกุน

และยังมีโมเดลจำลองภาพการค้าขายทางเรือสมัยเอโดะที่แยกออกไปต่างหาก ที่ดูแล้วคึกคัก มีความเป็นมหานครในสมัยนั้นจริง ๆ

IMG 4044 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียวIMG 4068 750x500 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว IMG 4066 750x500 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียวIMG 4061 750x500 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว IMG 4062 750x500 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว

ละครและงานเทศกาลรื่นเริง

นอกจากโมเดลขนาดเล็กแล้ว ยังมีอาคารจำลองสถานที่บันเทิงที่สำคัญในยุคนั้นเช่นโรงละครคาบูกิแหล่งบันเทิงที่เป็นที่นิยม ได้เพลิดเพลินกับหุ่นจำลองนักแสดงคาบูกิที่แต่งกายกันอย่างมีสีสันสวยงาม  และเดินชมร้านรวงต่าง ๆ ทั้งร้านขายซูชิ ขายหนังสือ ภาพพิมพ์ไม้ที่ส่วนใหญ่มักเป็นภาพนักแสดงจากละครคาบูกิ

IMG 3383 750x563 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว

โรงละครคาบูกิ

IMG 4055 750x500 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว

หุ่นจำลองนักแสดงคาบูกิ

IMG 4040 750x500 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียวIMG 3362 750x563 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว

ที่ชวนตื่นตาตื่นใจให้หยุดยืนอยู่นาน คือโมเดลจำลองงานเทศกาลคันดะมัตสึริ (Kanda Matsuri) ซึ่งเป็นงานเทศกาลประจำศาลเจ้าคันดะในสมัยเอโดะ (ยังคงมีจัดจนถึงปัจจุบัน)  ในงานเทศกาลจะมีขบวนแห่เมิโคชิ (เกี้ยว) ที่สร้างขึ้นอย่างงดงามจำนวน 30 หลัง แห่แหนไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ในเมือง  รวมทั้งผ่านเข้าไปยังปราสาทเอโดะที่โชกุนพักอาศัยให้ได้ชมดู

IMG 4045 750x500 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียวIMG 4053 750x500 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว

ภายในพิพิธภัณฑ์ยังจำลองสภาพบ้านเรือน ความเป็นอยู่ในสมัยนั้น รวมทั้งจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือบางอย่าง ให้ผู้เข้าชมได้ทดลองหยิบจับ ทดลองใช้งานด้วย

IMG 4028 750x500 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว IMG 4027 750x500 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียวIMG 4032 750x500 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว

เมื่อยุคเอโดะล่มสลาย ส่วนหนึ่งมาจากการปิดประเทศอย่างยาวนานและความเสื่อมถอยที่ย่อมต้องมีเป็นธรรมดา จึงเข้าสู่ยุคเมจิ และเมืองเอโดะได้เปลี่ยนชื่อกลายเป็นโตเกียว ในยุคนี้ญี่ปุ่นถูกบีบบังคับให้เปิดประเทศ อาคารต่าง ๆ และข้าวของเครื่องใช้จึงสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมตะวันตกที่เริ่มแผ่เข้ามามีบทบาท

IMG 3339 750x563 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียวIMG 3991 750x500 ย้อนอดีตไปยุค เอโดะ สู่ โตเกียว ผ่านพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว

การเปลี่ยนผ่านของโตเกียวยังเผชิญกับภัยแผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วมนานา ๆ รวมถึงสงครามโลกครั้งที่ 2  แต่เมืองโตเกียวก็ผ่านพ้นมาได้และกลายเป็นเมืองที่ทันสมัยเป็นมหานครของโลกในปัจจุบัน

เครดิตรูปภาพ : krispm3

No more articles