fbpx

work

10 creative cv และ resume ที่สร้างตัวเองโดดเด่น  2 - work

10 creative cv และ resume ที่สร้างตัวเองโดดเด่น

นื่องจากการขันแข่งในการสมัครสูง ทำให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆเลือกคนที่ดีสุดเพื่อให้ได้มาสัมภาษณ์งานจาก cv/resume ที่โดดเด่นและน่าสนใจกว่าคนอื่นขึ้นมา และ iUrban ก็ได้นำไอเดียมาฝากคะ ...