หลังจากที่ Article การออกแบบ resume ในรูปแบบช็อคโกแลตบาร์ที่ทำใครหลายคนชอบมาแล้ว ลองมาดู 10 แบบในรูปแบบของ infographic resume

เนื่องจากการขันแข่งในการสมัครสูง ทำให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆเลือกคนที่ดีสุดเพื่อให้ได้มาสัมภาษณ์งานจาก cv/resume ที่โดดเด่นและน่าสนใจกว่าคนอื่นขึ้นมา และ iUrban ก็ได้นำไอเดีย การพรีเซ็นต์ตัวเองผ่านกระดาษมาฝากคะ

1.Friendly style

lazy placeholder 10 creative cv และ resume ที่สร้างตัวเองโดดเด่น lazy placeholder 10 creative cv และ resume ที่สร้างตัวเองโดดเด่น

2.Statistic style

lazy placeholder 10 creative cv และ resume ที่สร้างตัวเองโดดเด่น lazy placeholder 10 creative cv และ resume ที่สร้างตัวเองโดดเด่น

3. Simple style

lazy placeholder 10 creative cv และ resume ที่สร้างตัวเองโดดเด่น lazy placeholder 10 creative cv และ resume ที่สร้างตัวเองโดดเด่น lazy placeholder 10 creative cv และ resume ที่สร้างตัวเองโดดเด่น

 

4.Fashion style

lazy placeholder 10 creative cv และ resume ที่สร้างตัวเองโดดเด่น

5.Modern style

lazy placeholder 10 creative cv และ resume ที่สร้างตัวเองโดดเด่น

lazy placeholder 10 creative cv และ resume ที่สร้างตัวเองโดดเด่น

6.Basic infographic style

lazy placeholder 10 creative cv และ resume ที่สร้างตัวเองโดดเด่น

7.Clearly style

lazy placeholder 10 creative cv และ resume ที่สร้างตัวเองโดดเด่น

8.Newspaper style

lazy placeholder 10 creative cv และ resume ที่สร้างตัวเองโดดเด่น

9.Selfie style

lazy placeholder 10 creative cv และ resume ที่สร้างตัวเองโดดเด่น

10.Artist style

lazy placeholder 10 creative cv และ resume ที่สร้างตัวเองโดดเด่น

 

source : http://theultralinx.com/2014/02/fantastic-examples-creative-resume-designs.html    https://www.behance.net  ,  http://www.pinterest.com  , http://illustrationtodayny.com/blog/21-creative-resumes

No more articles