fbpx

Seed-Exchange

Seed-Exchange ปลูกกิน ปลูกเก็บ ปลูกอนุรักษ์(พันธุ์แท้)พันธุ์พื้นบ้าน 2 - Seed-Exchange

Seed-Exchange ปลูกกิน ปลูกเก็บ ปลูกอนุรักษ์(พันธุ์แท้)พันธุ์พื้นบ้าน

โครงการ Seed-Exchange คือตัวอย่างของงานที่น่าชื่นชม โดยคุณสุบินทร์ ฤทธิ์น้อย นำทีมเกษตรกรช่วยกันตามหาเมล็ดพันธุ์พืชพื้นถิ่น ซึ่งตกทอดอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนำมาดูแลจนได้เมล็ดพันธุ์แท้ที่ทนต่อสภาพอากาศ นำมาขายในราคาย่อมเยา โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อยาเพิ่ม ผลงานชิ้นเอกของโครงการนี้คือ ข้าวพันธุ์โสมาลี ข้าวพันธุ์พื้นถิ่นจากภาคอีสานที่แข็งแรงและอยู่ในตระกูลเดียวกับข้าวหอมมะลิ โครงการนี้ไม่ใช้แค่การมีความสำคัญที่ได้เห็นผักพื้นถิ่นที่เคยหายไปถูกนำกลับมา้ใฟ้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก แต่ยังนำเรื่องราวของพืชที่เชื่อมโยงกับชีวิตคนในพื้นที่กลับมา ทำให้อาหารจานนี้มีรสชาติและมีความหมายมากขึ้นกว่า...