fbpx

Park Ventures

ปาร์คเวนเชอร์ ..อาคารอนุรักษ์พลังงาน รางวัล LEED ระดับสูงสุด  แห่งแรกของไทย 2 - Park Ventures

ปาร์คเวนเชอร์ ..อาคารอนุรักษ์พลังงาน รางวัล LEED ระดับสูงสุด แห่งแรกของไทย

Park Ventures – The Ecoplex รับรางวัลระดับสูงสุด ในการเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน สำหรับอาคารผสมผสาน จาก LEED (Leadership in Energy and Environmental Design : LEED) ของสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) นับเป็นอาคารแรกของไทยที่ได้รับรางวัลนี้ ... อะไร ที่ทำให้ ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้รับรางวัลนี้...