Park Ventures จาก ยูนิเวนเจอร์ รับรางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน สำหรับอาคารผสมผสาน (ระหว่างสำนักงาน โรงแรม และร้านค้า) ระดับสูงสุดแห่งแรกของประเทศไทย

The first LEED® Platinum Mixed-use Building in Thailand

เราเคยเสนอเรื่องราวของอาคารแนวใหม่ ที่ออกแบบก่อสร้างโดย คำนึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่สีเขียวมาก ที่อยู่ใจกลางเมือง บนแยกถนนวิทยุ เพลินจิต อ่านบทความ วิถีแห่งการรักษ์โลก สไตล์เมือง Eco Retails “Park Ventures – The Ecoplex” บนแยกวิทยุต่อกับเพลินจิต
มาวันนี้ เราได้รับข่าวดีว่า อาคารแห่งนี้ได้รับรางวัลระดับสูงสุด ในการเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน สำหรับอาคารผสมผสาน จากหน่วยงาน ที่เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องสิ่งแวดล้อม คือ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design : LEED) ของสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) นับเป็นอาคารแรกของไทยที่ได้รับรางวัลนี้ เลยจะขอเอารายละเอียดมาให้ดูกันชัดๆว่า อะไร ที่ทำให้ ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้รับรางวัลนี้

IMG 1032 resize ปาร์คเวนเชอร์ ..อาคารอนุรักษ์พลังงาน รางวัล LEED ระดับสูงสุด  แห่งแรกของไทย

Ornruedi Na Ranong 3 resize ปาร์คเวนเชอร์ ..อาคารอนุรักษ์พลังงาน รางวัล LEED ระดับสูงสุด  แห่งแรกของไทย

คุณอรฤดี ณ ระนอง ประธานอำนวยการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ เรามีความตั้งใจอยากทำอะไรที่แตกต่าง ถนนวิทยุ เป็นถนนสีเขียว ประกอบกับเรามีความคิดว่า เราอยากทำอาคารเขียว เพราะฉะนั้นเราจึงชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่ม ตั้งแต่ออกแบบชื่อตึก สุดท้ายก็จบที่ “ปาร์คเวนเชอร์” เวนเชอร์ มาจาก ยูนิเวนเจอร์ หรืออาจหมายถึงการทำอะไรที่แตกต่าง แล้วก็ใช้คำว่า ปาร์ค ที่บอกถึงความเป็นสีเขียว พอชื่อชัด แนวคิดชัด ดีไซน์เนอร์ก็สามารถทำงานได้ชัดเจน ว่าเราต้องการมีพื้นที่สีเขียว เรามองว่า กลุ่มเป้าหมายของเราจะเป็น บริษัทข้ามชาติ หรือบริษัทในประเทศที่เห็นความสำคัญเรื่องของกรีน และเป็นความตั้งใจแต่ต้นที่อยากให้อาคารได้รางวัลของเรื่องกรีน จึงได้ศึกษาว่ามีสถาบันใดในโลก ที่ได้รับการยอมรับเรื่องการประเมินอาคารเขียว ซึ่งเราก็ได้เล็งเห็นถึงรางวัล ลีด (Leadership in Energy and Environmental Design : LEED) ของสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) เราจึงได้ไปศึกษาว่า ทางสถาบันดังกล่าว มีเกณฑ์การให้คะแนนอย่างไรบ้าง จึงได้เชิญที่ปรึกษาด้านอาคารเขียว มาช่วยดูแลตั้งแต่เริ่มออกแบบ ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวก็มีข้อกำหนด เช่น ต้องมีพื้นที่สีเขียวคิดเป็น 25% ของพื้นที่ทั้งหมด จึงเป็นเหตุผลให้เราต้องใส่พื้นที่สีเขียวมากขนาดนี้ สำหรับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ทางลีด ก็จะกำหนดมาว่า ต้องใช้วัสดุอะไร ซึ่งเราต้องมาจัดสมดุลในด้านงบประมาณ และความคุ้มค่าของพลังงานที่ลดได้ โดยใช้แนวคิดทุกวัสดุอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

IMG 1238 ปาร์คเวนเชอร์ ..อาคารอนุรักษ์พลังงาน รางวัล LEED ระดับสูงสุด  แห่งแรกของไทย

IMG 1309 resize ปาร์คเวนเชอร์ ..อาคารอนุรักษ์พลังงาน รางวัล LEED ระดับสูงสุด  แห่งแรกของไทย

ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ “Park Ventures – The Ecoplex” เป็นโครงการอนุรักษ์พลังงานแห่งใหม่ใจกลางเพลินจิตซิตี้ ติดรถไฟฟ้าเพลินจิต บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ ความสูง 34 ชั้น มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 81,400 ตร.ม. แบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็นสามส่วนหลักๆ ได้แก่ สำนักงานให้เช่าระดับพรีเมี่ยม ตั้งแต่ชั้น 8-22 โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว สัญชาติญี่ปุ่นชั้นนำของโลก ‘ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ’ ชั้น 23-34 และพื้นที่ร้านค้า ชั้น 1-2 นับเป็นอาคารรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบอันโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลจาก การประนมมือไหว้ และดอกบัว สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอันงดงาม อันแฝงด้วยความทันสมัย และมีระดับ

คุณสมบัติของปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ “Park Ventures – The Ecoplex” ที่ทำให้โครงการแตกต่างจากอาคารทั่วไป จนผ่านมาตรฐาน ลีด (Leadership in Energy and Environmental Design : LEED) ระดับสูงสุด คือ

• พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 25 ของพื้นที่ภายในโครงการ
• ทำเลที่ตั้งโครงการ เชื่อมตรงจากรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต ช่วยลดปริมาณการใช้รถยนต์ของผู้อยู่อาศัย
• กระจกอนุรักษ์พลังงาน เป็นกระจก 3 ชั้น (Laminated and Insulated Glass with Low E Coating) ที่มีช่องอากาศอยู่ระหว่างกลาง และเคลือบสารพิเศษที่มีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณเสียง แสงแดด และความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร
• ระบบปรับอากาศที่ออกแบบเพื่อควบคุมปริมาณลมเย็นให้พอเพียงกับความร้อนในแต่ละพื้นที่ (Variable Air Volume Control System)
• ระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร และลดมลพิษของอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality)
• ระบบปรับระดับแสงภายในอาคารให้เหมาะสมกับแสงสว่างธรรมชาติ (Automatic Dimmer) จะช่วยหรี่แสงสว่างของไฟภายในตัวอาคารที่มากเกินความจำเป็นโดยอัตโนมัติ
• การนำน้ำที่ใช้แล้วภายในอาคาร มาบำบัดและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Gray Water Reuse) รวมถึงรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำประปา
• ระบบอาคารอัตโนมัติ (Building Automatic System) ที่เชื่อมต่อ ควบคุม และบริหารจัดการทางวิศวกรรม งานระบบต่างๆ ภายในอาคาร รวมถึงช่วยในการตรวจวัด และควมคุมการใช้พลังงาน
• ระบบลิฟท์อัจฉริยะ (Intelligent Lift System) ที่จะช่วยบริหารจัดการ ให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปยังชั้นที่ต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึงร้อยละ 30 จากระบบปกติ

IMG 1367 resize ปาร์คเวนเชอร์ ..อาคารอนุรักษ์พลังงาน รางวัล LEED ระดับสูงสุด  แห่งแรกของไทย

IMG 3562 resize ปาร์คเวนเชอร์ ..อาคารอนุรักษ์พลังงาน รางวัล LEED ระดับสูงสุด  แห่งแรกของไทย

Park Ventures resize ปาร์คเวนเชอร์ ..อาคารอนุรักษ์พลังงาน รางวัล LEED ระดับสูงสุด  แห่งแรกของไทย

 

No more articles