fbpx

new mayerial

Newspaper wood!!วัสดุสุดเท่ 2 - new mayerial

Newspaper wood!!วัสดุสุดเท่

นับเป็นอีกหนึ่ง content ที่เราอยากให้เพื่อนๆที่เป็นนักออกแบบได้อ่านกัน เพราะสิ่งที่จะนำมาให้ชาว Iurban ได้ดูในวันนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพของวัตถุดิบใกล้ตัวที่มีอยู่นำกลับมาใช้ในรูปแบบที่ผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์มาเรียบร้อยแล้วกับวัสดุ Newspaper wood (ไม้จากหนังสือพิมพ์!!)ยังไงไปดูกัน ~^^...