นับเป็นอีกหนึ่ง content ที่เราอยากให้เพื่อนๆที่เป็นนักออกแบบได้อ่านกัน เพราะสิ่งที่จะนำมาให้ชาว Iurban ได้ดูในวันนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพของวัตถุดิบใกล้ตัวที่มีอยู่นำกลับมาใช้ในรูปแบบที่ผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์มาเรียบร้อยแล้วกับวัสดุ Newspaper wood (ไม้จากหนังสือพิมพ์!!)ยังไงไปดูกัน ~^^

Newspaper wood ผลงานของ Vij5 และ Mieke Meijer ชาวดัตช์ที่ได้ร่วมงานการพัฒนาและใช้เวลาสองปีครึ่งกว่าจะได้วัสดุอย่าง Newspaper wood,ไม่ได้เป็นแค่วัสดุทางเลือกใหม่แต่ยังเป็นวัสดุที่ช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรไม้และกระดาษอีกด้วย ภายใต้แนวคิด ‘Upcycling’ ซึ่งเป็นแนวคิดการเปลี่ยนวัสดุที่มีมากเกินไปอย่างหนังสือพิมพ์สู่สิ่งที่มีประโยชน์และคุณค่ามากขึ้นในบริบทที่ต่างไป Newspaper wood

Newspaper wood มันถูกแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆเก้าอี้ โคมไฟ ตู้ newspaperwood 1 Newspaper wood!!วัสดุสุดเท่newspaperwood 2 Newspaper wood!!วัสดุสุดเท่Screen shot 2011 12 28 at 5.40.54 PM Newspaper wood!!วัสดุสุดเท่Screen shot 2011 12 28 at 5.41.18 PM 580x492 Newspaper wood!!วัสดุสุดเท่Screen shot 2011 12 28 at 5.41.35 PM 580x306 Newspaper wood!!วัสดุสุดเท่Screen shot 2011 12 28 at 5.41.47 PM Newspaper wood!!วัสดุสุดเท่Screen shot 2011 12 28 at 5.42.37 PM Newspaper wood!!วัสดุสุดเท่Screen shot 2011 12 28 at 5.42.47 PM Newspaper wood!!วัสดุสุดเท่Screen shot 2011 12 28 at 5.43.16 PM Newspaper wood!!วัสดุสุดเท่Screen shot 2011 12 28 at 5.43.26 PM 580x308 Newspaper wood!!วัสดุสุดเท่Screen shot 2011 12 28 at 5.43.36 PM Newspaper wood!!วัสดุสุดเท่

source : http://www.vij5.nl

No more articles