We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 26 Feb 2017

5,092
Views
29 Dec 2011

Newspaper wood!!วัสดุสุดเท่

นับเป็นอีกหนึ่ง content ที่เราอยากให้เพื่อนๆที่เป็นนักออกแบบได้อ่านกัน เพราะสิ่งที่จะนำมาให้ชาว Iurban ได้ดูในวันนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพของวัตถุดิบใกล้ตัวที่มีอยู่นำกลับมาใช้ในรูปแบบที่ผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์มาเรียบร้อยแล้วกับวัสดุ Newspaper wood (ไม้จากหนังสือพิมพ์!!)ยังไงไปดูกัน ~^^

Newspaper wood ผลงานของ Vij5 และ Mieke Meijer ชาวดัตช์ที่ได้ร่วมงานการพัฒนาและใช้เวลาสองปีครึ่งกว่าจะได้วัสดุอย่าง Newspaper wood,ไม่ได้เป็นแค่วัสดุทางเลือกใหม่แต่ยังเป็นวัสดุที่ช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรไม้และกระดาษอีกด้วย ภายใต้แนวคิด ‘Upcycling’ ซึ่งเป็นแนวคิดการเปลี่ยนวัสดุที่มีมากเกินไปอย่างหนังสือพิมพ์สู่สิ่งที่มีประโยชน์และคุณค่ามากขึ้นในบริบทที่ต่างไป Newspaper wood

Newspaper wood มันถูกแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆเก้าอี้ โคมไฟ ตู้ 

source : http://www.vij5.nl

Nes Koontragul
  • Neskoon founder , iUrban co-founder Jewellery designer and instructor instagram @neskoon
 
Facebook Debug | iCraft
+
-