fbpx

Lille’s Musume od Modern Art

ALL WRAPPED UP 2 - Lille's Musume od Modern Art

ALL WRAPPED UP

การบูรณะและต่อเติมพิพิธภัณฑ์ Lille's Musume od Modern Art หัวใจสำคัญของโปรเจ็กต์นี้คือ การทำให้อาคารส่วนเดิมกับส่วนต่อเติมนั้นผสมผสานเข้ากันได้อย่างลงตัว ด้านนอกตัวอาคารเป็นลวดลายเก๋ๆ สนุกๆ ซึ่งทำให้โครงสร้างเรขาคณิตของอาคารเดิมดูดีมีมิติมากขึ้น ...