ALL WRAPPED UP 13 - Lille's Musume od Modern Art

ALL WRAPPED UP

โปรเจ็กต์ใหม่ของ Manuelle Gautrand สถาปนิกชาวปารีส คือ การบูรณะและต่อเติมพิพิธภัณฑ์ Lille’s Musume od Modern Art หัวใจสำคัญของโปรเจ็กต์นี้คือ การทำให้อาคารส่วนเดิมกับส่วนต่อเติมนั้นผสมผสานเข้ากันได้อย่างลงตัว 


ALL WRAPPED UP 14 - Lille's Musume od Modern Art

 อาคารส่วนเดิมของพิพิธภัณฑ์เป็นผลงานออกแบบของสถาปนิกชาวปาวฝรั่งเศล Roland Simounet ในปี 1983 ส่วน Art Brut Colletion ปีกใหม่ของพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนต่อเติมจะอยู่ล้อมรอบพิพิธภัณฑ์ส่วนเดิม Gautrand ออกแบบหลังคาของ Simounet ซึ่งเป็นหลังคากระจกของตัวอาคารสูง 5 ชั้น เธอยังออกแบบให้ผนังด้านนอกตัวอาคารเป็นลวดลายเก๋ๆ สนุกๆ ซึ่งทำให้โครงสร้างเรขาคณิตของอาคารเดิมดูดีมีมิติมากขึ้น ขอขอบคุณข้อมูลจาก Wallpaper Magazine Thailand Edition

ALL WRAPPED UP 15 - Lille's Musume od Modern Art