fbpx

lamp design

แจกันโคมไฟ...ใช้การสัมผัสดอกไม้ เป็นสวิตช์เปิด-ปิด 2 - lamp design

แจกันโคมไฟ…ใช้การสัมผัสดอกไม้ เป็นสวิตช์เปิด-ปิด

นักออกแบบชาวลอนดอน Roger Arquer ได้ออกแบบโคมไฟ ที่ชื่อว่า Touch ที่เปิดปิดได้ด้วยการสัมผัสดอกไม้ ที่อยู่ในแจกันที่ เชื่อมต่อกับโคมไฟเป็นงานชิ้นเดียวกัน โดยการใช้ เทคโนโลยีของการสัมผัส touch sensitive technology ดังนั้น Touch Lamp จึงถูกควบคุมด้วยดอกไม้ในแจกัน...