fbpx

Italiano Espresso

Italiano Espresso ความสุขที่ไม่ต้องรอ 2 - Italiano Espresso

Italiano Espresso ความสุขที่ไม่ต้องรอ

Espresso เป็นคำเรียกติดปากของใครหลายคนเมื่อเดินเข้าไปสั่งเครื่องดื่มสักแก้วในร้านกาแฟ โดยที่หลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่า "เอสเปรสโซ่" คือชนิดและรสชาติตามความเข้มข้นของกาแฟ แท้จริงแล้วชื่อนี้มีที่มาจาก "กรรมวิธี" ของการทำกาแฟต่างหาก...