fbpx

Eyebrow Shaving

เมื่อผู้ชายอยากงาม ต้อง "ที่กันคิ้วบุรุษ" 2 - Eyebrow Shaving

เมื่อผู้ชายอยากงาม ต้อง “ที่กันคิ้วบุรุษ”

ชายชาวญี่ปุ่นในวัย 34 ปี หรือต่ำกว่า ใช้จ่ายเงินไปกับผลิตภัณฑ์เสริมความงามปีละราว 11,000 เยน ซึ่งสูงกว่าปีก่อนๆถึีง ร้อยละ 33 ที่กันคิ้ว Men's Eyebrow Shaving Guide ซึ่งวางขายที่ในห้างโตคิวแฮนด์นี้ คือตัวแทนของปรากฏการณ์ดังกล่าว เมื่อในปี 2554 ร้านในสาขาชิบุยะขยายพื้นที่เพื่อจัดจำหน่ายผลืตภัณฑ์เสริมความงามขายกว่าปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 50 ...