fbpx

เมื่อผู้ชายอยากงาม ต้อง “ที่กันคิ้วบุรุษ”

หนุ่มๆชาวญี่ปุ่นยกระดับความหล่อ ความงามไปอีกระดับ เมื่อในปี 2554 รายงานจากบิ้วตี้ เวิลด์ โชเคน สถาบันวิจัยความงามโดยบริษัท รีครูท จำกัด ระบุว่าจากการสำรวจผู้ชายในโตเกียวอายุระหว่าง 25-49 ปี จำนวน 500 คน ราวร้อยละ 37 ของ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 25-29 ปี สนใจผลิตภัณฑ์และบริการเสริมความงามหนุ่มรุ่นใหม่ที่บิ้วตี้ เวิลด์ โชเคน ตั้งชื่อว่า “คิเรโอะ” (แผลงจาก “คิเรอิ” ที่แปลว่า สวย) เป็นวัยรุ่นในสมัยเทรนด์ผู้ชายดูแลตัวเองกำลังมาแรง จึงไม่เห็นแปลกที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อดูแลภาพลักษณ์ ซึ่งสอดคล้องกับสถิติจากกระทรวงมหาดไทยและการสื่อสาร ที่ระบุว่า “ชายชาวญี่ปุ่นในวัย 34 ปี หรือต่ำกว่า ใช้จ่ายเงินไปกับผลิตภัณฑ์เสริมความงามปีละราว 11,000 เยน ซึ่งสูงกว่าปีก่อนๆถึีง ร้อยละ 33 ที่กันคิ้ว Men’s Eyebrow Shaving Guide ซึ่งวางขายที่ในห้างโตคิวแฮนด์นี้ คือตัวแทนของปรากฏการณ์ดังกล่าว เมื่อในปี 2554 ร้านในสาขาชิบุยะขยายพื้นที่เพื่อจัดจำหน่ายผลืตภัณฑ์เสริมความงามขายกว่าปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 50 http://technabob.com/blog/2012/10/20/mens-eyebrow-shaving-stencil/ และขอบคุณข้อมูลจากนิทรรศการ Hello World ณ TCDC

mens eyebrow guide เมื่อผู้ชายอยากงาม ต้อง ที่กันคิ้วบุรุษ

eb2a1f5f เมื่อผู้ชายอยากงาม ต้อง ที่กันคิ้วบุรุษ

men eyebrow shaving guide otoko mayu groom 3 เมื่อผู้ชายอยากงาม ต้อง ที่กันคิ้วบุรุษ

menssetsumei เมื่อผู้ชายอยากงาม ต้อง ที่กันคิ้วบุรุษ

brow menu 2447500a เมื่อผู้ชายอยากงาม ต้อง ที่กันคิ้วบุรุษ

men eyebrow shaving guide otoko mayu groom 1 เมื่อผู้ชายอยากงาม ต้อง ที่กันคิ้วบุรุษ

mensguide เมื่อผู้ชายอยากงาม ต้อง ที่กันคิ้วบุรุษ