fbpx

CSR

สัมภาษณ์ 3 ไอเดีย นวัตกรรมเด็กไทยไม่ธรรมดา! ใน Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมจากพืชเศรษฐกิจไทย 2 - CSR

สัมภาษณ์ 3 ไอเดีย นวัตกรรมเด็กไทยไม่ธรรมดา! ใน Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมจากพืชเศรษฐกิจไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลผลิตจากเกษตรกรรมและพืชเป็นหลัก แต่ละปีเราสามารถผลิตพืชเศรษฐกิจออกสู่ตลาดได้จำนวนมาก แต่ว่าการค้าผลผลิตตรงจากไร่ที่ยังไม่ได้รับการแปรรู...
สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์ 4 - CSR

สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์

กลุ่มเด็กนักศึกษาจากนอร์เวย์กลุ่มนี้ได้ช่วยกันสร้างอาคารใหม่ที่มีโครงสร้างอันน่าทึ่งให้กับชุมชนใน Safe Haven Orphanage  ในอำเภอบ้านท่าสองยาง จังหวัดตาก เขตชายแดนติดต่อกับพม่า โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายๆในแถบนั้น และร่วมกันทำงานกับชาวบ้านในชุมชน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน...