fbpx

เด็กๆนักศึกษากลุ่มหนึ่งจาก Norwegian University of Science and Technology ภายใต้โครงการของ TYIN Tegnesture องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อสร้างงานสถาปัตยกรรมที่ใช้ประโยชน์ และแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตของผู้คนได้จริง TYIN Tegnesture มีเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กับชุมชนที่มีการดำรงชีวิตที่ยากลำบาก ซึ่งในกรณีนี้เป็นหมู่บ้านผู้อพยพในแนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า ในเขตบ้านท่าสองยาง จ.ตาก

กลุ่มเด็กนักศึกษาจากนอร์เวย์กลุ่มนี้ได้ช่วยกันสร้างอาคารใหม่ที่มีโครงสร้างอันน่าทึ่งให้กับชุมชนใน Safe Haven Orphanage  ในอำเภอบ้านท่าสองยาง จังหวัดตาก เขตชายแดนติดต่อกับพม่า โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายๆในแถบนั้น และร่วมกันทำงานกับชาวบ้านในชุมชน พวกเขาได้สร้างอาคารใหม่ที่สวยงามที่มีทั้งห้องอาบน้ำ สุขา และห้องสมุด  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการการใช้ห้องนำอย่างถูกสุขลักษณะ  และการส่งเสริมการศึกษาไปพร้อมๆกัน ซึ่งเป็น 2 สิ่งที่ชุมชนขาดแคลน  พวกเขาทำงานโดยดึงเอาคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่การออกแบบ จนถึงขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อให้ชาวบ้านได้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของงานชิ้นนี้ ที่เขามีส่วนในการสร้างมันขึ้นมา และใช้วัสดุที่หาได้ง่ายๆในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่ และไม้เก่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ชาวบ้านสามารถที่จะดูแลรักษามันได้เอง โดยไม่ต้องรอพึ่งเงินทุนหรรือคนจากต่างประเทศตลอดเวลา

TYIN Bamboo Library And Bath House Thailand Orphanage 2 สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์

TYIN Bamboo Library And Bath House Thailand Orphanage 3 สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์
อาคารที่สร้างขึ้นใหม่นี้ มีห้องสุขา ห้องอาบน้ำ และที่ซักล้าง มีห้องสมุดเพื่อให้เด็กๆมานั่งทำการบ้าน ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ต อ่านหนังสือ รวมไปจนถึงการมาพบปะเพื่อนฝูง

TYIN Bamboo Library And Bath House Thailand Orphanage 6 สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์

TYIN Bamboo Library And Bath House Thailand Orphanage 5 สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์

The Safe Haven Orphanage เป็นตัวอย่างที่ดี ของการสร้างงานสถาปัตย์เพื่อสังคม ที่คนวัยหนุ่มสาว นักศึกษาสามารถใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ด้วยการดึงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมตลอดทุกขั้นตอนในการทำงาน

TYIN Bamboo Library And Bath House Thailand Orphanage 4 สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์

TYIN Bamboo Library And Bath House Thailand Orphanage 7 สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์

TYIN Bamboo Library And Bath House Thailand Orphanage 8 สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์

TYIN Bamboo Library And Bath House Thailand Orphanage 9 สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์

TYIN Bamboo Library And Bath House Thailand Orphanage 10 สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์

TYIN Bamboo Library And Bath House Thailand Orphanage 11 สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์

การก่อสร้างใช้วัสดุพื้นบ้าน และวัสดุใช้แล้ว หาได้ง่ายๆ อย่างยางรถยนต์ ไม้ไผ่

TYIN Bamboo Library And Bath House Thailand Orphanage 12 สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์

TYIN Bamboo Library And Bath House Thailand Orphanage 13 สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์

TYIN Bamboo Library And Bath House Thailand Orphanage 14 สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์

ที่มา : http://inhabitat.com/norwegian-students-build-airy-bamboo-and-teak-library-for-thai-orphans/

No more articles