fbpx

เด็กๆนักศึกษากลุ่มหนึ่งจาก Norwegian University of Science and Technology ภายใต้โครงการของ TYIN Tegnesture องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อสร้างงานสถาปัตยกรรมที่ใช้ประโยชน์ และแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตของผู้คนได้จริง TYIN Tegnesture มีเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กับชุมชนที่มีการดำรงชีวิตที่ยากลำบาก ซึ่งในกรณีนี้เป็นหมู่บ้านผู้อพยพในแนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า ในเขตบ้านท่าสองยาง จ.ตาก

กลุ่มเด็กนักศึกษาจากนอร์เวย์กลุ่มนี้ได้ช่วยกันสร้างอาคารใหม่ที่มีโครงสร้างอันน่าทึ่งให้กับชุมชนใน Safe Haven Orphanage  ในอำเภอบ้านท่าสองยาง จังหวัดตาก เขตชายแดนติดต่อกับพม่า โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายๆในแถบนั้น และร่วมกันทำงานกับชาวบ้านในชุมชน พวกเขาได้สร้างอาคารใหม่ที่สวยงามที่มีทั้งห้องอาบน้ำ สุขา และห้องสมุด  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการการใช้ห้องนำอย่างถูกสุขลักษณะ  และการส่งเสริมการศึกษาไปพร้อมๆกัน ซึ่งเป็น 2 สิ่งที่ชุมชนขาดแคลน  พวกเขาทำงานโดยดึงเอาคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่การออกแบบ จนถึงขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อให้ชาวบ้านได้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของงานชิ้นนี้ ที่เขามีส่วนในการสร้างมันขึ้นมา และใช้วัสดุที่หาได้ง่ายๆในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่ และไม้เก่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ชาวบ้านสามารถที่จะดูแลรักษามันได้เอง โดยไม่ต้องรอพึ่งเงินทุนหรรือคนจากต่างประเทศตลอดเวลา

สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์ 3 - CSR

สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์ 4 - CSR
อาคารที่สร้างขึ้นใหม่นี้ มีห้องสุขา ห้องอาบน้ำ และที่ซักล้าง มีห้องสมุดเพื่อให้เด็กๆมานั่งทำการบ้าน ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ต อ่านหนังสือ รวมไปจนถึงการมาพบปะเพื่อนฝูง

สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์ 5 - CSR

สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์ 6 - CSR

The Safe Haven Orphanage เป็นตัวอย่างที่ดี ของการสร้างงานสถาปัตย์เพื่อสังคม ที่คนวัยหนุ่มสาว นักศึกษาสามารถใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ด้วยการดึงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมตลอดทุกขั้นตอนในการทำงาน

สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์ 7 - CSR

สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์ 8 - CSR

สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์ 9 - CSR

สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์ 10 - CSR

สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์ 11 - CSR

สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์ 12 - CSR

การก่อสร้างใช้วัสดุพื้นบ้าน และวัสดุใช้แล้ว หาได้ง่ายๆ อย่างยางรถยนต์ ไม้ไผ่

สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์ 13 - CSR

สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์ 14 - CSR

สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์ 15 - CSR

ที่มา : http://inhabitat.com/norwegian-students-build-airy-bamboo-and-teak-library-for-thai-orphans/

No more articles