fbpx

cars

driving dogs สอนน้องหมาขับรถ 2 - cars

driving dogs สอนน้องหมาขับรถ

เมื่อ Mini Cooper,New zealand และ SPCA Auckland พร้อมทั้งทีมวิศวกร Ikon engineering ร่วมกันสร้างสรรค์โครงการดีๆเพื่อน้องหมา โดยฝึกสอนน้องหมาทั้ง 3 ให้ขับรถได้ จุดประสงค์เพื่อให้ลดการทอดทิ้งน้องหมาหลังจากซื้อพวกเค้ามาแล้ว ...