driving dogs สอนน้องหมาขับรถ 13 - cars

driving dogs สอนน้องหมาขับรถ

เมื่อ Mini Cooper,New zealand และ SPCA Auckland พร้อมทั้งทีมวิศวกร Ikon engineering ร่วมกันสร้างสรรค์โครงการดีๆเพื่อน้องหมา โดยฝึกสอนน้องหมาทั้ง 3 ให้ขับรถได้ จุดประสงค์เพื่อให้ลดการทอดทิ้งน้องหมาหลังจากซื้อพวกเค้ามาแล้ว


น้องหมาที่ได้รับเลือกทั้ง 3 มีชื่อว่า Porter,Monty และ Ginny ถูกคัดเลือกจากผู้ฝึกสอนทั้ง 4 ทำให้น้องหมาทั้ง 3 ขับรถได้ในที่สุดและทาง Mini Cooper New zealand ก็ได้ดัดแปลงรถมินิให้เหมาสมกับน้อง

soure : https://www.facebook.com/SPCAFRIENDS

 

 

 

driving dogs สอนน้องหมาขับรถ 14 - carsdriving dogs สอนน้องหมาขับรถ 15 - carsdriving dogs สอนน้องหมาขับรถ 16 - carsdriving dogs สอนน้องหมาขับรถ 17 - carsdriving dogs สอนน้องหมาขับรถ 18 - carsdriving dogs สอนน้องหมาขับรถ 19 - cars