เมื่อ Mini Cooper,New zealand และ SPCA Auckland พร้อมทั้งทีมวิศวกร Ikon engineering ร่วมกันสร้างสรรค์โครงการดีๆเพื่อน้องหมา โดยฝึกสอนน้องหมาทั้ง 3 ให้ขับรถได้ จุดประสงค์เพื่อให้ลดการทอดทิ้งน้องหมาหลังจากซื้อพวกเค้ามาแล้ว

น้องหมาที่ได้รับเลือกทั้ง 3 มีชื่อว่า Porter,Monty และ Ginny ถูกคัดเลือกจากผู้ฝึกสอนทั้ง 4 ทำให้น้องหมาทั้ง 3 ขับรถได้ในที่สุดและทาง Mini Cooper New zealand ก็ได้ดัดแปลงรถมินิให้เหมาสมกับน้อง

soure : https://www.facebook.com/SPCAFRIENDS

 

 

 

dogs mini02 425x283 driving dogs สอนน้องหมาขับรถScreen Shot 2012 12 11 at 9.56.37 PM 425x338 driving dogs สอนน้องหมาขับรถdogs mini03 425x283 driving dogs สอนน้องหมาขับรถdogs mini04 425x283 driving dogs สอนน้องหมาขับรถdogs mini05 425x283 driving dogs สอนน้องหมาขับรถdogs mini07 425x283 driving dogs สอนน้องหมาขับรถ

No more articles