fbpx

brick

Lego Architecture studio 2 - brick

Lego Architecture studio

เมื่อแบรนด์ของเล่นชื่อดังอย่าง Lego ได้ออก Lego ชุดใหม่เพื่อตอบสนองความต้อง ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มเด็กที่อายุ 16 ปีขึ้นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ กับ Lego Architecture studio ...