Lego Architecture studio 13 - Architecture

Lego Architecture studio

เมื่อแบรนด์ของเล่นชื่อดังอย่าง Lego ได้ออก Lego ชุดใหม่เพื่อตอบสนองความต้อง ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มเด็กที่อายุ 16 ปีขึ้นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ กับ Lego Architecture studio


สามารถสร้างบ้านในฝันได้ด้วย คู่มือการใช้งานหนึ่งเล่มใหญ่ กับตัวต่อ Lego สีขาวและใส จำนวน 1,210 ชิ้น เมื่อเทียบกับราคา $ 149.99 นั้นไม่แพงเลยสำหรับ Lego Architecture ชุดนี้นอกจากจะใช้ฝึกสมอง ฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ หรือใช้ในการขึ้นแบบคร่าวๆ เพื่อ present งาน

Online shop

legoarchitecturestudio-1-thumb-64148 legoarchitecturestudio-4-thumb-64158 legoarchitecturestudio-8-thumb-64182 Screen Shot 2013-08-02 at 12.05.33 PM