fbpx

blind

HoleRoll : ม่านที่เปลี่ยนวิว “กรุงเทพ” ให้เป็น “นิวยอร์ค” ก็ได้ (เหรอ?) 2 - blind

HoleRoll : ม่านที่เปลี่ยนวิว “กรุงเทพ” ให้เป็น “นิวยอร์ค” ก็ได้ (เหรอ?)

การจะเลือก ‘ผ้าม่าน’ นอกจากหน้าที่หลักกรองและควบคุมแสงเวลากลางวัน ป้องกันฝุ่น สายตาบุคคลภายนอก ดูเหมือนว่าคุณสมบัติด้านความสุนทรี เช่น ความสวยงาม ความครีเอทีฟ อ...
ศิลปินตาบอดสนิท วาดภาพที่เต็มไปด้วยสีสันด้วยการสัมผัส พื้นผิวของสีและผ้า 4 - blind

ศิลปินตาบอดสนิท วาดภาพที่เต็มไปด้วยสีสันด้วยการสัมผัส พื้นผิวของสีและผ้า

John Bramblitt เริ่มมีปัญหาการมองเห็นตั้งแต่อายุ11ปี เป็นเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่เขาสนใจงานศิลปะและการวาดภาพ การมองเห็นของเขาแย่ลงเรื่อยๆและเขาสูญเสียการมองเห็นอย่างสิ้นเชิงในวัย 30ปี ทำให้เขาตกไปอยู่ในโลกที่มืดสนิทอย่างถาวร...
Braille stapler งานออกแบบเพื่อผู้บกพร่องทางสายตา 6 - blind

Braille stapler งานออกแบบเพื่อผู้บกพร่องทางสายตา

งานดีไซน์ดีๆนั้นนอกจากมีความสวยงามแล้วยังมีประโยชน์ ไม่เพียงเฉพาะดีไซน์ที่ดีเพื่อคนปกติแล้วยังดีไซน์เพื่อผู้บกพร่องทางสายตาอีกด้วย ลองมาดูผลงานที่เป็นความคิดริ่เริ่มที่จะพัฒนา แก้ไข เครื่องผลิตอักษรเบรลล์ (Braille)...
Rubik cube 8 - blind

Rubik cube

หลายๆครั้ง Iurban ได้มีโอกาสแนะนำเรื่องราวๆดี แต่ครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่พิเศษไม่แพ้กันเพราะเป็นของเล่นสำหรับผู้พิการทางสายตา Rubiks Cube เป็นผลงานการออกแบบของชาวเยอรมัน ...